SAL7388, Act: R°22.2 (35 of 633)
Search Act
previous | next
Act R°22.2  
Act
Date: 1494-07-09

Transcription

2021-02-12 by Roger Morias
Allen den ghenen dat willem stroomans voir hem/
ende als mo(m)boir zijns wijfs in p(rese)ntia geconstitueert/
gesedt volcomen macht procu(r)atie ende aeuct(orit)eyt geg(even)/
heeft willem(me) van leefdale jacoppe wittemans ja(n)ne/
van ravescote barbier ende henricke van ravescote aut/
Alle zijn saken questien ende geschillen die hij/
aldus uutstaende heeft oft namaels hebben zal/
moeghen voir allen gerichten gheestelijk ende/
weerlijck Alle zijn jairgulden sculden chijsen/
renten pachten opcom(in)gen ende vervallen goede/
beruerlijck en(de) omber(uerlijck) hoed(anich) die zijn waer die gelegen/
zijn oft bevonden zullen moegen wordden te/
verwae(re)n te manen teysschen optebue(re)n ende tontfangen (et)c(etera)/
in meliori forma promittens rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) tybe aelst julii ix[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt