SAL7388, Act: R°270.2-V°270.1 (452 of 633)
Search Act
previous | next
Act R°270.2-V°270.1  
Act
Date: 1495-03-09

Transcription

2021-05-01 by Roger Morias
Item lod(ewijck) goleys ende lijsbeth kempeners zijn w(er)di(n)ne/
woenen(de) s(in)te pet(er)s vissenake in p(rese)ntia hebben genomen en(de)/
bekint genome(n) te hebben(e) tegen lambrechte witte als p(ro)cur(eur)
//
des godsh(uys) van tong(er)loe thoff des gods(huys) voirs(creven) gelegen/
te ge(m)mi(n)gen? metten huysen hoven boeg(ar)den land(en) ende/
eeusselen ende allen hue(re)n toebehoirten soe v(er)re de selve/
lod(ewijck) en(de) zijn w(er)di(n)ne die alnoch toe d(aer) alsoe gehoud(en) hebben/
te houden te hebben ende te gebruycken van halfm(er)te/
a(n)no xiiii lestleden eenen t(er)mijn van zesse jae(re)n lanck/
due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel vervolgen(de) elcx jaers/
d(aer)enbynne(n) te weten(e) de drie yerste jae(re)n jairlijcx om/
ende voe(r) xxv sacken weysincx en(de) thien sacken ghersten/
al goets en(de) pag(abilis) thiensch(er) maten en(de) xx hollan(sche) gulden(en)/
ende elcx jairs vand(en) drie leste jae(re)n om ende voe(r)/
xliii sacken weysincx xvii mudd(en) g(er)sten mat(en) voirs(creven) ende/
xxvii hollan(sche) gulden(en) jairlijcx ts(en)te andriesmisse ap(oste)ls te/
betalen(e) bynnen den selve(n) hove ende voirt op alle de/
vorwerd(en) ende cond(itien) d(aer) op zij die vorde(r) tot h(ier) toe gehoude(n)/
hebben behalve(n) dat m(ijn) he(re) ende de wynne van malca(n)/
de(re)n sulle(n) moegen sceyden ten drie yerste jae(re)n behalven/
dat de ghene die alsoe sceyden sal willen dat den ande(re)n/
sal motten cu(n)digen een half jair te voe(re)n Item de voirs(creven)/
lod(ewijck) ende zijn werdynne in p(rese)ntia hebben bekint ind(ivisim)/
mijne(n) hee(r) voirs(creven) sculdich te wesen(e) van oudts en(de) acht(er)/
stelle hondert xcviii mudden weysincx iiii mudd(en) v halst(er)/
g(er)sten pacht en(de) mat(en) voirs(creven) ende noch eene(n) nege(n)tich/
rinsgulden(en) ende xii st(uvers) de welke zij hem geloeft hebbe(n)/
te betalen(e) bynnen den voirs(creven) drie yerste jae(re)n tot/
hue(re)n schoensten tam(uam) assecutu(m) ende alle dese vorw(er)d(en) (et)c(etera)/
cor(am) h(er)meys graven m(ar)tii vx[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-24 by Xavier Delacourt