SAL7388, Act: R°298.3-V°298.1 (488 of 633)
Search Act
previous | next
Act R°298.3-V°298.1  
Act
Date: 1495-04-03

Transcription

2021-04-11 by Roger Morias
It(em) jouffr(ouwe) lijsbeth van zeve(n)berghe wed(uwe) noels wijlen/
stradio cu(m) tuto(r)e in p(rese)ntia heeft gekint en(de) gelijt dat/
zij anthonise en(de) janne van seve(n)berghe hue(re)n bruede(re)n
//
van goed(er) wettig(er) scult wettelijc sculdich te zijne de so(m)me van/
hond(er)t rinsg(ulden) te xx stuve(r)s tstuck Ende in voldoeni(n)ge van/
des voirs(creven) es heeft de selve voirts beki(n)t den selv(en) hue(re)n/
brued(er) wettelijck vercocht in afslage en(de) afcortinge vand(en)/
selve(n) hond(er)[t] rinsg(ulden) rinsg(ulden) eens de p(er)eelen h(ier) nae/
bescreven Te weten(e) inden yersten vijff p(er)de(n) drie/
voelen drie coyen vijff calve(re)n elc een jair oudt zijnde/
eenen wagen een ploech een eechde en(de) de(n) toebehoirte(n)/
en(de) dit altsamen in afcorting(en) als voe(r) om en(de) voe(r) de/
so(m)me van vijffich rinsg(ulden) ind(er) werd(en) voirs(creven) ende voirt/
meer alle alsulke ande(r) en(de) beruerlijke goed(en) en(de) een/
soech met thien verken(en) die alsnu t(er)tijt sijn en(de) wese(n)/
mogen bynnen den huyse en(de) hove metten toebehoirten/
geheete(n) bosse(r)mo(n)t gelege(en) te s(en)te goris d(aer) deselve wed(uwe)/
nu inne woent all ts(amen) om de so(m)me van l gelijke r(ins)/
g(ulden) ten p(ri)se en(de) in mi(n)d(er)niss(en) als voe(r) Geloven(de) deselve/
wed(uwe) den gebruede(re)n [alle] die goede vors(creven) t(er) stont peyslijc/
en(de) vredelijck te doen en(de) lat(en) volgen als dat sij dair/
mede als met hue(re)n prope(re)n goeden hue(r) p(ro)fijt doen/
sullen moegen met v(er)coepe d(er)selv(er) goede om tot huer(er)/
voirs(creven) scult te mogen comen oft and(er)ssins soe den selve(n)/
gebruede(re)n dat best gelieven sal al sond(er) fraude en(de)/
argelist cor(am) graven aelst ap(ri)lis t(er)cia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-24 by Xavier Delacourt