SAL7388, Act: R°3.4-V°3.1 (6 of 633)
Search Act
previous | next
Act R°3.4-V°3.1  
Act
Date: 1494-06-25
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-28 by Roger Morias
Tusschen claese van hoelen t(er) eend(er) ende claese crabbe/
ende ja(n)ne gheerma(n) t(er) ande(re) van hue(re)n gescille(n) die/
zij tege(n) malcande(re)n uutstaen(en) hebben aengaen(de) der/
come(n)scap die claes crabbe gedaen heeft tege(n) claese/
van hoelen van twee vie(re)ndeel wijng(ar)ts opten/
roesselberch voirmaels bijde selve(n) claese van hoele(n)/
genome(n) tegen arnoldo kyp opden pacht van eend(er)/
halv(er) amen wijns te leve(re)n uuyt volle(n) cuype(n) voir
//
dbecken van welker come(n)scap de voirs(creven) jan gheerma(n)s/
soe hij seyde voirts ov(er)genomen te hebben vand(en) selve(n)/
crabbe beg(er)de vand(en) voirs(creven) claese van hoelen gued(inge) ende vestich(eit) die de selve claes van hoelen mey(n)de/
hem niet te moete(n) doen want hij tege(n) he(m) niet/
gecome(n)scapt en hadde Oick en was hij niet sculd(ich)/
den voirs(creven) crabbe e(n)nige gued(inge) te doen(e) hem en/
wordde voldaen zijn halve ame wijns te wijntijde/
lestleden d(aer) aff gevalle(n) ende noch ombet(aelt) uutstaen(de)/
en(de) besorcht vand(er) halv(er) amen die d(aer) aff te wij(n)tijde/
vallen sal die hem navolgen(de) d(er) come(n)scape behoe(re)n/
vernueght te wordde(n) Eysschte oic den selve(n) claese/
crabbe div(er)se ande(r) gebreke(n) van waren tzijne(n)t/
gehaelt van boeten ende and(er)ssins ende dat claes/
crabbe hem afname en(de) versekerde genoech zijnde/
voir zijn ontheffen vand(er) obligac(ien) d(aer) inne hij aen/
den voirs(creven) ar(nol)[do] kyp (ver)oblig(er)t steet soe dat oick/
behoert soe de voirs(creven) van hoelen seyde navolgen(de)/
der voirs(creven) come(n)scap d(aer)aff al de selve van hoele(n)/
beg(er)de te zijn voir meye(r) ende scepen(en) Op dwelc/
de wed(er)p(ar)tie de (contra)rie sustineerde bij div(er)sen reden(en)/
versueken(de) ut(er)lijc de selve wed(er)p(ar)tie vand(en) vroe(n)ten/
d(aer) claes van hoelen he(m) in hadde gesedt ende/
hielt costeloes ontslagen te zijn Tegen dwelc claes/
van hoele(n) seyde dat hij mits zijnd(er) ongehoirsamh(eit)/
en(de) ten derden ontbied(en) vand(er) stadt niet gecomp(ar)eert/
zijnde in hachte(n) gestelt was Es uutgesproken/
bijden raide vander stadt dat claes crabbe vand(er)/
vroenten geslaect sal zijn totten ynde vanden beslichte/
van desen en(de) dat p(ar)tien h(ier)aff huer recht sulle(n) volgen/
voir meye(r) ende scepen(en) in cons(ili)[o] opidi junii xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt