SAL7388, Act: V°18.2 (29 of 633)
Search Act
previous | next
Act V°18.2  
Act
Date: 1494-07-05

Transcription

2021-02-12 by Roger Morias
Want henrick loots als geleydt nae des(er) stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) tot allen den goeden beyde/
have ende erve jans wijle(n) vand(er) haghe(n) soe wair/
die gelege(n) zijn hem met brieve(n) van des(er) stadt/
gescreve(n) aenden meye(r) van libbeke oft zijne(n) stadt/
houde(r) te pelle(n)berch Alle de selven goede behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n ende der wed(uwe) des voirs(creven) wijle(n)/
jans ende symoen(e) de briede(re) dach van rechte te/
co(m)p(ar)e(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van lov(en)/
oft zij hen dair tege(n) hadde(n) wille(n) oppone(re)n doen/
besceyden soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e)/
t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoerel(ijc) gebleke(n)/
heeft bij resc(ri)pte anthonijs van wynge meye(r)s/
van libbeke tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewese(n)/
hebbe(n) voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie des/
voirs(creven) geleydden niet en compt voe(r) den opstaen(en)/
smeyers ende der scepen(en) dat den selve(n) geleydde(n)/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van zijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) ende leveri(n)gen/
alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen) come(n) es in sca(m)pno julii v[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt