SAL7388, Act: V°4.1 (7 of 633)
Search Act
previous | next
Act V°4.1  
Act
Date: 1494-06-27

Transcription

2021-01-26 by Roger Morias
Item want tvoirs(creven) stuck boeg(ar)ts met ande(re)n pande(n)/
voirmaels tot div(er)sen stonden bijden voirs(creven) janne/
blanckart belast es geweest met div(er)sen rinten aen/
div(er)sen p(er)sone(n) te weten(e) aen janne vand(en) boome/
met zesse rinsgulden(en) erff(elijck) aen ja(n)ne van bo(m)male/
met drie rinsgulden(en) Soe heeft geloeft de voirs(creven)/
jan blanck(art) voir he(m) en(de) zijne(n) nacomeli(n)gen der voirs(creven)/
wed(uwe) en(de) hue(re)n nacomel(in)ge(n) oft zij oft tvoirs(creven) stuck/
boeg(ar)ts naemaels d(aer) voe(r) oft oic voir e(n)nige ande(r) rinte(n)/
hoed(anich) die wae(re)n die yema(n)t and(er)s nae recht d(aer) op soude/
moegen eyssche(n) gepraempt oft bescadicht wordden dat/
hij de selve d(aer)aff tot eenwigen daegen los houden sal/
ende costeloes ende scadeloes ontheffen prout Ende ter/
meerd(er) sekerh(eit) van dien sal de voirs(creven) wed(uwe) huer/
moegen doen leyde(n) tallen tijde alst huer gelieft tot/
alle(n) den goeden des voirs(creven) jans hoed(anich) die zijn en(de)/
tot wat plaetssen die gelegen moegen om huer d(aer)/
mede te behulpen opde goede desselfs jans als zij/
oft tvoirs(creven) stuck boeg(ar)ts voir de selve co(m)me(re)n geprae(m)pt/
wordd(en) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt