SAL7388, Act: V°49.2 (70 of 633)
Search Act
previous | next
Act V°49.2  
Act
Date: 1494-08-07

Transcription

2021-04-20 by Roger Morias
Den dach van rechte op heden dienen(de) inde banck/
voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) tusschen pete(re)n van/
dormaele als procur(eur) jouffr(ouwe) m(ar)grieten wittemans/
wed(uwe) joes wijlen absoloens ter eenre en(de) giel(is) de/
mu(n)te(re) als procur(eur) claes de kersmake(re) t(er) ande(re) hebben/
deselve procur(eur)s geco(n)tinueert ende uutgestelt tott(er)/
compst van mijne(n) hee(r) den meye(r) van loeven(e) oft/
zijnen lieutena(n)t op hope van peyse om alsdan te/
dienen opdats p(ar)tien hie(re)nbinnen niet en ov(er)comen/
gelijc dien op heden gedient soude hebben in/
scampno aug(usti) vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt