SAL7390, Act: R°187.2-V°187.1 (315 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°187.2-V°187.1  
Act
Date: 1496-11-28

Transcription

2021-01-11 by Karel Embrechts
Allen den genen dat henrick pynnoc in p(rese)ntia heeft/
geco(n)st(itueert) sond(er) wed(er)roepen jouffr(ouwe) lodewijse pynnock/
zijnd(er) sust(er) om van nu voirtaene jairlijcx te mane(n)/
teyssche(n) optebue(re)n en(de) tontfangen zijn hellicht van dien/
acht rinsgulden(en) lijfpen(sien) tsjairs die de selve henrick/
en(de) amelrijck zijn brueder tot hue(re)r beyder liven et sup(er)stit(is)/
eor(un)d(em) heffen(de) zijn opde demanien van antwerpen/
m(ijn) gened(ichen) he(re)n s(er)togen d(aer) voe(r) de selve stadt van antw(er)pe(n)/
besegelt heeft ende de jairlijcsche rinten van desselfs/
henricx hellicht der acht rinsgulden(en) tsjairs voirs(creven) ofts/
noot zij met rechte te p(ro)seque(re)n ende te vervolgen quitan(ciam)/
dan(di) ende gene(r)alijc en(de) specialijc voirtmeer d(aer)inne te/
doene en(de) te vorde(re)n allet tgene dat de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
he(n)r(ic) selve soude moegen doen en(de) vorde(re)n wairt dat/
hij telk(er) tijt ende plaetss(en) selve teg(enwordich) en(de) voir oeghen
//
wae(r) ende dit soe lange ende tot aene d(er)re tijt toe/
dat de selve jouffr(ouwe) lodewijse d(aer)aen opgebuert/
gehaven en(de) ontfangen sal hebben dertich rinsgul(den)/
eens die de selve henr(ic) der selv(er) jouffr(ouwe) lodewijs(e)/
zijnd(er) sust(er) sculdich soude moegen sijn Behalve(n) nochta(n)/
goede rekeni(n)ge t(er) causen van seke(re)n hue(re)n rinten/
die hij van hue(re)n wegen gehaven en(de) ontfanghen/
heeft Promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) h(er)meys/
borch nove(m)br(is) xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt