SAL7390, Act: R°244.3 (422 of 780)
Search Act
previous | next
Act R°244.3  
Act
Date: 1497-01-02

Transcription

2018-11-16 by Karel Embrechts
Allen den genen dat robb(er)t loenijs in p(rese)ntia heeft/
gerevoceert en(de) wed(er)roepen ende mits des(er) revoceert/
en(de) wed(er)roept alsulken p(ro)cu(r)atie ende mechtich(eit) als hij/
voirmaels gepasseert en(de) gegeven heeft he(re)n janne/
steenwynckel prieste(r) deken van s(in)[t] jacops te lov(en)/
joh(ann)ese de vos ende allen ande(re)n die hij voirmaels/
e(n)nige p(ro)cu(r)atie oft mechtich(eit) geg(even) soude moegen/
hebben tot desen daige toe Willen(de) en(de) v(er)clae(re)nde/
dat die van nu voirtaene crachteloes machtel(oes)/
en(de) van onweerden sullen sijn ende gehouden/
wordden cor(am) borch tymple ja(nua)[rii] s(e)c(un)da
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt