SAL7390, Akte: R°275.2-V°275.1 (469 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°275.2-V°275.1  
Act
Datum: 1497-01-24

Transcriptie

2018-12-21 door Karel Embrechts
Want mychiel van schoelant als geleydt/
nae deser stadt recht voir zijn wettich/
gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieven/
van loeven(en) tot allen den goeden beyde/
have ende erve reyners reniers soe wair/
die gelegen zijn hem met brieven/
van des(er) stadt gescreven aenden meye(r)/
van halen oft zijnen stadthoude(r) te wynge/
alle de selve goede behoirlijc heeft doen/
leve(re)n ende den selven reyneren dach/
van rechte te comp(ar)e(re)n alhier inde banc/
voir meye(r) ende scepenen van loeven(en)/
/ doen bescheyden oft hij hem dair tegen/
hadde willen opponeren Aldair hij/
op heden als ten daighe van rechte/
dair toe dienende niet gecomen/
noch gecomp(ar)eert en is noch niemant/
van zijnent wegen ende will(em)me/
cloestermans als procur(eur) vanden voirs(creven)/
geleydden compare(re)nde ende trecht voirts/
versuekende soe verre dat de scepen(en)/
van loeven(en) ter manissen smeyers nae/
dat hen behoirlijc gebleken heeft bij/
cleernissen willems meest(er) jans stadhoude(r)/
smeyers van halen tot wynge de voirs(creven)/
leveri(n)ge ende dach besceydinge behoirlijck/
gesciet te zijne gewijst hebben met vo(n)nisse/
wair de wed(er)p(ar)tie vanden voirs(creven) geleydden/
niet en comp(ar)eert voire den opstaene smeyers/
ende der scepen(en) datmen den selven geleydd(en)/
vand(en) voirs(creven) goed(en) houden soude inde macht van/
zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen is in scampno/
januarii xxiiii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt