SAL7390, Akte: R°284.2 (480 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°284.2  
Act
Datum: 1497-01-31

Transcriptie

2019-01-02 door Karel Embrechts
Item pet(er) da(m)moede en(de) jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne] zijn huysvr(ouw)/
hebben gekint ende gelijdt bij he(re)n diericke le begge/
ridde(r) hen met vollen pachte geheelijc afgeleecht/
te wesen alsulken twee mudden corens erfpachts/
als m(ijn) hee(r) voirs(creven) hen ja(nua)[rii] xvii a(n)no xciii stilo brab(antie)/
voe(r) scepen(en) van loeven(en) opde goede van gobb(er)tingnes/
bekint hadde bekynnen(de) hem d(aer)aff genoech gedaen/
te zijne promitt(ens) null(atenus) alloq(ui) sed war(ans) erga q(u)[o]scu(m)q(ue)/
prout cor(am) borch baets januarii ultima
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt