SAL7390, Akte: R°285.4-V°285.1 (484 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°285.4-V°285.1  
Act
Datum: 1497-01-31

Transcriptie

2019-01-02 door Karel Embrechts
Item h(ier)enboven heeft de voirs(creven) meest(er) jacob renu(n)c(ians)/
als voe(r) geloeft oic zijne(n) borgen en(de) elken van hen/
ten lancste(n) tussche(n) dit en(de) sinxen(en) naistc(omende) te doen come(n)/
voir scepen(en) van loeven(en) zijn moed(er) en(de) zust(er) en(de) hen/
mede te doen v(er)loven ind(en) voirs(creven) brief ap(ar)t gelijc/
hij dat voe(r) ged(aen) heeft ende heeft voirt geloeft/
de selve meest(er) jacob renu(n)cians als voere/
/ ten lancsten bynnen twee jae(re)n naistcomen(de) de/
selve zijn borgen oft eer oft hen gelieft soe lange/
te beyden te bossen vander selver borchtocht costel(oes)/
ende scadeloes cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt