SAL7390, Akte: R°289.2-V°289.1 (489 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°289.2-V°289.1  
Act
Datum: 1497-01-31

Transcriptie

2019-01-08 door Karel Embrechts
Item opt versueck dat willem van hove rintm(eeste)r/
der stadt van loven(en) inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(en) gedaen heeft met zijne(n) gelev(er)den voirspr(eke)/
tegen anth(onise) van houthe(m) o(m)me te comen(e) en(de) gewijst te/
wordden dat hem zijne(n) erfpacht van vier mudden/
corens thiensscher maten verpant wordden behoirl(ijc)/
naed(en) stadt recht van loeven(en) Te voirde(r) mits der/
faulten ind(er) v(er)onderpandingen hem te lynthe(r) gesciet/
bevonden in dien dat die ond(er)pande wae(re)n leen/
goede oft dat de selve van houthem gedoempt/
he(m) zijn pe(n)ni(n)ge(n) te restitue(re)n met coste en(de) co(m)me(r) Te/
voirde(r) oic want die panden die anth(onis) hem nu/
stellen woude wae(re)n gelegen buyten der ba(n)mijlen/
van loeven(en) onder tvo(n)nisse van thienen en(de) in veele/
cleyn crappe(n) en(de) p(ar)ceelen die vele souden moten/
costen uuyt te daigen(e) ende de goede die hij te/
voe(re)n gehadt hadde wae(re)n grote p(ar)ceelen in twee/
stucken alleen(e) gelegen onder tvo(n)nisse van loeven(en)/
Hopen(de) dat hem dat sculdich wae(r) alsoe te gebue(re)n/
ende dat de selve van houthe(m) v(er)steken soude zijn/
van meer daigs te hebben(e) o(m)me e(n)nige voirde(r)/
thoenisse te leyden gemerct dat zijne(n) dach van dien/
wel omtr(ent) xiiii nachten overleden was D(aer)teghen/
wille(m) van leefdale als p(ro)cur(eur) vanden selven anth(onise)/
/ van houthem sustineerde de (contra)rie besund(er)t want/
zijn meest(er) zijn devoir gedaen hadde o(m)me zijnen/
voirde(re)n thooen naiden voirvo(n)nissen te doene mair/
want de meye(r) van houthe(m) noetelijck te doen hadde/
gehadt bij m(ijn) hee(r) den cancell(ie)r van brab(ant) sonder den/
welken hij dat niet en hadde co(n)nen gedoen noch/
alnoch en soude hij en moest hebben een genechte/
soe versocht hij voirde(re)n dach o(m)me de selve voirde(r)/
cleernisse in dien te doene hopen(de) dat he(m) dien/
wordden soude hem des gedragen(de) totten rechte/
Dair tegen willem replice(re)nde sustineerde de (contra)rie/
soe v(er)re dat de scep(enen) h(ier)op gemae(n)t wesen met vo(n)nisse/
dat de selve van houthem h(ier)toe noch hebben soude/
eene(n) dach van xiiii nachten een voir al o(m)me d(aer)aff/
te doce(re)n in scampno cor(am) h(er)meys borch tymple baets/
januarii ultima
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt