SAL7390, Act: R°318.3-V°318.1 (528 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°318.3-V°318.1  
Act
Date: 1497-02-20

Transcription

2019-01-14 by Karel Embrechts
Item lodewijc geluys ende henr(ic) boedevast als/
laten sjonche(re)n van lynthe(re) in zijne(n) hoff tot bynckem/
in p(rese)ntia hebben getuyght exp(re)sse dat zij met/
jacoppe wijlen roecx ende g(er)de wijlen de draye(re)/
hue(re)n mede laten [d(aer)] bij aen ende over geweest hebben/
dair omtrint zesse jae(re)n geleden pet(er) van rode/
naed(er) bancken recht van bynckem beleydt gedaight/
/ ende gevolght heeft op twee plecken wi(n)nents/
lants d(aer)af deen gelegen is opt fraeywijcker velt/
houden(de) een dach(mael) tusschen de goede wijle(n) jans/
boedevast nu boudewijns jorijs de goede der efg(enamen)/
goessens wijlen berwouts des abdts van vlierbeke/
ende den voetpat leydende te bynckem w(er)t dande(r)/
plecke houden(de) een boend(er) gelegen opt eyge(r)s velt/
tusschen de goede der erfg(enamen) wout(er)s wijlen van ende/
nu willems van nyvele te twee zijd(en) en(de) de gemeyn/
strate leyden(de) te thiene(n) w(er)t t(er) derder zijd(en) voe(r) tgebreck/
van betali(n)gen van twee mudden harts corens pacht/
van bynckem en(de) mate van thienen erfpachts jairl(ix)/
t(sin)[t] andries(mis)s[e] apostels te betalen(e) die de selve pet(er)/
bij v(er)crijge d(aer) aff tegen ja(n)ne van rode zijne(n) brued(er)/
gedaen hadde ende heffende was op de voirs(creven) goede/
ende d(aer) voe(r) de selve pet(er) naed(er) selv(er) bancken recht/
de selve goede erffelijc uutgewo(n)nen heeft en(de) met/
vo(n)nisse vanden selven laten bij leen(in)gen vand(en) scepen(en)/
van thienen hue(re)n hoode behoirlijc inne gegoedt/
en(de) gevesticht heeft geweest uut crachte vanden/
selven vervolge dageme(n)ten en(de) uutwi(n)ni(n)gen ende/
dat dit al geschiet is met alle(n) solempniteyten van/
rechte d(aer) toe naed(er) selv(er) bancken recht behoe(re)nde/
quiquid(em) rogan(tes) quod faciu(n)t h(er)meys borch febr(uarii)/
xx[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt