SAL7390, Act: R°331.2 (551 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°331.2  
Act
Date: 1497-03-07

Transcription

2019-01-17 by Karel Embrechts
Allen dat h(er) zeger van baussele religieulx des godsh(uys)/
van heyleshem ende rombout van baussele als p(ro)cur(eur)s/
vanden godsh(uyse) van heyleshem voirg(eruert) ende uuyt crachte/
vand(er) selv(er) p(ro)cu(r)acien en(de) clausulen van substitutien dair/
inne begrepen van te moegen substitue(re)n ons op/
heden gebleken voe(r) de wethoud(er)s der stadt van thiene(n)/
gepass(er)t in p(rese)ntia hebben gesubstitueert gesedt volc(omen)/
macht p(ro)cu(r)actie ende aucto(r)iteyt gegeven willem(me) van/
leefd(ale) henr(icke) van raveschote jacoppe lyemi(n)cx g(er)de/
duegens al(ia)s de gruyte(re) aut alle desselfs godshuys/
saken questien ende gescillen in mel(iori) forma promitt(entes)/
rat(um) salvo iusto calculo cor(am) ut(er) hellicht baets m(ar)tii/
vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt