SAL7390, Act: R°335.2-V°335.1 (557 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°335.2-V°335.1  
Act
Date: 1497-03-09

Transcription

2019-01-20 by Karel Embrechts
Want henrick van raveschote als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uut crachte/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen den goeden/
beyde have ende erve pet(er)s g(er)lecx zijns swagers/
soe wair die gelegen ind(er) stadt van loeven(en)/
oft bynne(n) der vrijheyt der selver hem met/
/ symon(e) bellens vorste(r) alle de selve goede behoirl(ijc)/
heeft doen leve(re)n ende anthonijse van bolle(n)b(er)ge/
woute(re)n boene henr(icke) boene [vacat]/
[vacat]/
dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) doen bescheyden oft/
zij hen d(aer) tegen hadden willen oppone(re)n Ald(aer) zij op/
heden als ten daige van rechte d(aer) toe dienen(de) niet/
gecomp(ar)eert en is noch p(ro)cur(eur) van zijnent wegen/
den voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts/
v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) ter/
manissen smeyers nae dat hen behoirlijc gebleken/
heeft bij cleernissen des voirs(creven) vorst(er)s tvoirs(creven)/
exploit gesciet te zijne gewesen hebben vo(n)nislijc/
wair de wederp(ar)tie vanden voirs(creven) geleydden/
niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers ende/
der scepen(en) datmen den selven geleydden vanden/
/ voirs(creven) goeden houden soude inde macht van sijnen/
beleyde scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) comen is in scampno m(ar)tii ix[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt