SAL7390, Act: R°345.4-V°345.1 (573 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°345.4-V°345.1  
Act
Date: 1497-03-16

Transcription

2019-01-21 by Karel Embrechts
Item den vors(creven) bekynbrieff es gesciet te dier meyni(n)gen alsoe/
verre de vors(creven) jouffr(ouwe) m(ar)griete de vors(creven) lijfrinte van vijff/
r(ijns)g(ulden) bynnen hue(re)r levend(er) tijt niet aff en quete dat/
/ de vors(creven) meest(er) b(er)tholome(us) oft sijn nacomeli(n)gen t(er) stont nae/
hue(r) aflivich(eit) metten vors(creven) bekynne sal mogen doe(n) afquite(n)/
de vors(creven) lijftochte met alle(n) acht(er)stelle(n) alsdan dair op/
gevallen en(de) met coste en(de) co(m)me(r) opde gereeste goede en(de)/
sculd(en) nae d(er)selv(er) jouffr(ouwe) m(ar)griet(en) mottijns aflivich(eit) blive(n)/
de en(de) niet and(er)s noch niet voirde(r) opdat deselve/
liven vors(creven) oft e(n)nich van alsdan livich en(de) leven(de) wae(re)n/
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt