SAL7390, Act: R°352.2-V°352.1 (579 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°352.2-V°352.1  
Act
Date: 1497-03-21

Transcription

2019-01-22 by Karel Embrechts
Item den voirs(creven) joseph stuerbout met consente/
ende ten bijsijne als voe(r) sijn bleven ende gevallen/
bij lotingen d(aer)om getogen in zijn deylinge de goede/
pachten ende erfrinten naebescreven Ierst drie/
stucken soe lants soe beempts aen een gelegen/
inde p(ro)chie van quaderebbe die welke jacop/
van ranst in pechtingen alsnu houden(de) es Item/
noch twee stucken lants gelegen te wackersele/
d(aer) aff deen stuck gelegen op de wat(er)leye ende/
dand(er) opt velt geheeten
[vacat] die jan vand(er)/
eect alsnu in pechtingen houden(de) es Item eene(n)/
beempt gelegen onder kessele bij dettinge den/
welken nu houdt jan oudere sub iu(r)e p(ri)[(us)] t(er)m(in)is/
debit(um) p(er)solven(dum) It(em) noch vijff moelevaten rogs/
erfpachts vanden halven mudde rogs erfpachts/
dat pet(er) douwe van seke(re)n zijne(n) goeden sculdich/
es It(em) vier rinsguld(en) erff(elijc) aen giel(ise) van duffle/
en(de) zijn medeborgen It(em) noch ix [st(uvers)] uuyten voirs(creven) twee/
pet(er)s erffel(ijc) uts(upra) It(em) noch twee pet(er)s erff(elijc) te xviii/
/ stuv(er)s tstuck uten voirs(creven) zesse croene(n) erffel(ijc) opde/
stadt uts(upra) It(em) noch twee rinsg(ulden) ix stuv(er)s ende xii[ten]/
stuv(er)s erffel(ijc) uten voirs(creven) ix rinsg(ulden) xvi stuv(er)s en(de)/
twee plecken erffelijck opde voirs(creven) stadt uts(upra) hanc/
quoq(ue) et sat(is) prout cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt