SAL7390, Act: R°354.2-V°354.1 (582 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°354.2-V°354.1  
Act
Date: 1497-03-22

Transcription

2019-01-25 by Karel Embrechts
Item peet(er) van daelhem huyshee(r) der stadt van loeven(en)/
ende jouffr(ouwe) magdalene van meenssele wed(uwe) henr(ix)/
wijlen vanden ynde in p(rese)ntia hebben uuytgegeven/
ende bekint uuytgegeven te hebben(e) robbeerde crabbe/
wijng(ar)de(r) die tselve alsoe bekint heeft genomen te/
hebben een vie(re)ndeel wijng(ar)ts gelegen in de me(n)ne/
strate tusschen de goede giel(is) crol t(er) eend(er) en(de) jans/
lenarts t(er) ande(re) Te houden en(de) te hebben van kersmesse/
lestleden eenen t(er)mijn van zesse jae(re)n lanck vervolgen(de)/
elcx jairs d(aer)enbynnen boven den co(m)mer d(aer) uuytgaen(de)/
om ende voe(r) twintich stuv(er)s alle jae(re) te kersmesse/
den voirs(creven) twee p(er)soenen half ende half te betalen(e)/
quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Item es vorw(er)de dat de voirs(creven) robbeert/
den selven wijng(ar)t van nu voirtane houden mesten/
en(de) hantplichten sal gelijc regenoeten boven en(de) bened(en)/
It(em) sal de selve robb(er)t jairlijcx sculdich zijn te betalen(e)/
twee halste(re)n corens den godsh(uyse) vand(en) p(re)dicke(re)n te loeven(en) en(de)/
twee st(uvers) m(ijn) vr(ouwen) va(n) ranshe(m) d(aer) te voe(re)n uuytgaen(de) en(de) altoes in/
tijts dat de voirs(creven) goede d(aer) voe(r) niet gepraempt/
/ noch bescadich en wordden Ende alle dese vor/
weerden conditien ende geluften voirs(creven) (et)c(etera) cor(am)/
hermeys borch m(ar)tii xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt