SAL7390, Act: R°358.2 (584 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°358.2  
Act
Date: 1497-03-25

Transcription

2019-01-25 by Karel Embrechts
Item desgelijcx oick heeft de voirs(creven) g(er)t geloeft/
den voirs(creven) pauwelse dat hij desselfs pauwels/
huys voirs(creven) geheeten thooghuys metten toebehoirte(n)/
tot eewigen daigen los ende vry houden sal en(de)/
allessins ontlasten vanden voirs(creven) erfpachte van/
twee mudden rogs en(de) een mudde t(er)wen en(de) van/
allen pachten d(aer)aff v(er)schenen oft naemaels vallen(de)/
met oic coste ende com(m)e(r) die d(aer)op gedaen mochten/
wordden verbinden(de) h(ier)voe(r) zijne(n) p(er)soen en(de) alle zijn/
goede have ende erve die hij alsnu heeft oft/
naemaels v(er)crijgen sal moegen p(ro)ut cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt