SAL7390, Act: R°374.2-V°374.1 (607 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°374.2-V°374.1  
Act
Date: 1497-04-06

Transcription

2019-01-28 by Karel Embrechts
Want h(er) jacop gluys p(ri)este(r) als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uut crachte/
van scepen(en) brieven van loeven(en) tot allen den/
goeden beyde have ende erve jans wijlen vand(er)/
dellen soe wair die gelegen zijn hem met br(ieven)/
van des(er) stadt gescreven aenden meye(r) van libbeke/
oft zijnen stadhoude(r) alle de selve goede behoirlijck/
heeft doen leve(re)n ende der weduwe(n) ende kynde(re)/
/ des voirs(creven) wijlen jans dach van rechte te co(m)p(ar)e(re)n/
alh(ier) inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en)/
doen besceyden Ald(aer) zij op heden als ten daige van/
rechte d(aer)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn/
noch p(or)cur(eur) van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydden/
comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de) soe verre/
dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers nae/
dat hen behoirlijc gebleken heeft bij resc(ri)pte/
pet(er)s goedew(er)ts vorst(er)s van libbeke tvoirs(creven) exploit/
geschiet te zijne gewesen hebben met vo(n)nisse wair/
de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleydden niet en co(m)p(ar)eert/
voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en) datmen/
den selve(n) geleydden vanden voirs(creven) goeden houden/
soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven)/
ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen is in scampno aprilis sexta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt