SAL7390, Act: R°381.2-V°381.1 (619 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°381.2-V°381.1  
Act
Date: 1497-04-11

Transcription

2019-01-30 by Karel Embrechts
Vand(er) questien stoote ende geschillen opverstraen ende geresen/
tusschen hee(r) ende meest(ere)n ja(n)ne de montibus doctoir in heylig(er)/
godheit ter eende(r) ende he(re)n ende meeste(re)n he(n)r(icke) de minorivilla doctoir/
in beyde(n) rechte(n) van hue(re)r beyder erve neve(n) een gelege(n) inde nyeustrate/
tussche derve vand(en) collegie der faculteit van [vacat] d(aer) nu/
inne woent meest(er) pet(er) van thienen doctoir ter eende(r) en(de) derve der/
wed(uwen) clueti(n)cx ter ande(re) bezundert van twee pointe(n) te weten(e) vand(en)/
wat(er)loepe des voirs(creven) meest(er) he(n)r(ix) dat gegaen en(de) geloope(n) mach/
hebben ten erve weert des voirs(creven) meest(er) jans montibus doir eene(n)/
muer ald(aer) tussche(n) beyde staen(de) ende de(n) servituyt in die(n) ende/
/ oick van eenen muer aldair staen(de) ende des dien e(n)nichssins/
aencleeft hebben hen de selve he(re)n ende meeste(re)n gesubmitteert/
in segge(re)n ende mynlijcke yeffene(re)n te weten(e) de voirs(creven) m(ijn) hee(r)/
de meest(er) montibus in ar(nol)[d(e)] van kets den oude ende de voirs(creven)/
meest(er) henr(ic) in he(nri)[co] hanckart secretar(is) ende d(aer)embove(n) beyde/
tsame(n)tlijck inde drie gezwoirne stadt paelmeeste(re)n In sulker/
vuegen dat de selve segge(re)n ende stadtmeeste(re)n oft ten/
mi(n)sten de selve twee vand(er) stadt meeste(re)n in absen(cien) vand(en)/
derden ende anders niet mette(n) twee segge(re)n voirs(creven) informatie/
van beyden den he(re)n geschille(n) neme(n) zulle(n) ende hue(r) eendrachtich/
uuytsprake dair af doen ten lancsten bynne(n) xiiii nachten/
naistcomen(de) promitt(entes) rat(um) renu(n)cian(tes) hinc inde q(ui)buscu(m)q(ue)/
p(ri)vilegiis cor(am) h(er)meys uut(er) helicht ap(ri)lis xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt