SAL7390, Act: R°389.2-V°389.1 (634 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°389.2-V°389.1  
Act
Date: 1497-04-17

Transcription

2019-02-01 by Karel Embrechts
Allen den ghenen dat meest(er) gheert van baussele als p(ro)cur(eur)/
jouffr(ouwe) m(ar)griete(n) vande(n) hecke wed(uw)e gerardts wijlen van/
baussele zijnre moeder macht hebbende uuyt crachte/
vand(er) zelver p(ro)cu(r)atien van te moeghen substitue(re)n/
eene(n) oft meer procur(eur) oft p(ro)cur(eur)s gelijcke macht hebbende/
in p(rese)ntia heeft gesubstitueert ende voirts va(n) zijns/
selfs wege(n) en(de) in zijne(n) name geconstitueert gesedt/
volcome(n) macht p(ro)cu(r)atie en(de) auct(ori)teyt gegeve(n) meeste(re)n/
arnde van halmale gerard(e) de thymo lamb(er)de duffay/
joh(ann)ese hazele(re) jor(ise) vand(er) ast willem(me) vand(er) ast/
willem(me) van leefdale henr(icke) van raveschote henr(icke)/
vand(er) horst pete(re)n hoymans en(de) janne mesken/
/ aut Alle hue(r) saken questien ende geschillen die zij/
alsnu tsamen oft bezund(er)t uutstaende hebben oft/
namaels hebben zullen moeghen (et)c(etera) te verwae(re)n (et)c(etera)/
promitten(s) rat(um) d(i)c(t)o mag(ist)ro ger(ardo) renu(n)tian(s) salvo/
iusto calculo cor(am) hermeys borch aprilis xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt