SAL7390, Act: R°393.3-V°393.1 (641 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°393.3-V°393.1  
Act
Date: 1497-04-24

Transcription

2019-01-31 by Karel Embrechts
It(em) de voirs(creven) arnt heeft bekint gehuert te hebbene/
tegen de voirs(creven) wed(uw)[e] een eeussel geheete(n) de borch alsoe/
dat gelege(n) es te werchte(r) opde lake Te houde(n) ende/
te hebbene va(n) s(in)te m(er)tensmis(se) a(n)no vive(n)nege(n)tich eenen/
t(er)mijn van negen jae(re)n lanc due(re)nde deen nae/
dander zonder middel v(er)volgende elcx jairs/
dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r) thien croenen te xxiiii stuv(er)s/
tstuc ende xviii gelike stuv(er)s en(de) thien pond(en) bote(re)n/
boni et pag(abilis) jairl(ijx) s(in)[te] m(er)tens(mis)se te betalen quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
/ It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) arnt de voirs(creven) eeusselen/
bevreden ende ond(er)houde(n) sal tot zijne(n) laste jairlijx/
zijne(n) t(er)mijn due(re)nde zond(er) cost oft last vand(er) voirs(creven)/
weduwen cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt