SAL7390, Act: R°399.2-R°400.1 (649 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°399.2-R°400.1  
Act
Date: 1497-04-26

Transcription

2019-02-07 by Karel Embrechts
Het zijn comen bijden raide vander stadt h(er) anthonijs deycx/
canonick opde biest jan rijckaert droechscheerde(r) mathijs/
van thuydekem symoen van durshem henr(ic) van larien/
ende meer ande(r) vanden gebue(re)n woenen(de) inde donckerstrate/
lancx t(er) voe(re)n in weerzijde(n) t(er) eende(r) ende jan van nedervelt/
woenen(de) opten selve(n) vliet aende biest strate t(er) ande(re) Aldair/
de selve gebue(re)n claechden ov(er) den selve(n) ja(n)ne vander/
/ vuylder hanthering(e) vanden vellen die hij vette scaefde ende/
hantheerde inder voe(re)n boven hen ind(en) gebuerten aldair dair/
zij alle tsamen groot hinder letsel ende ongerief en(de) verdriet/
af hadden ende dwelc was zee(r) perikeloes voir de selve/
gebue(re)n want hen bij dien belet wordde tgebruyck vand(en)/
selve(n) vliete contrarie allen reden(en) ende rechte bege(re)nde h(ier)op/
provisie ende e(m)mer dat de selve jan van nedervelt/
bedwongen wordde te dien en(de) talsulk(er) plaets(en) die vuyle/
hantheri(n)g(e) inden vliete ald(air) niet te houde(n) en(de) den selven/
vliete hen niet impesche(re)n noch ongebruyckich te maken/
te voirder want tot sulk(er) plaets(en) en(de) onder sulke(n) gebue(re)n/
die noch dier gelijcke hanteri(n)g(e) niet en behoirde(n) te/
gebue(re)n d(air) af alle vuylich(eit) van bove(n) den vliet te henwerts/
neder quam loopen(de) ja [al] en waert gheen provisie op/
oft ordinan(cie) van (contra)rie(n) dat die nochtan behoirte(n) te gebue(re)n/
Dair tegen de voirs(creven) jan van nedervelt ter (contra)rie sustine(re)nde/
gaf te kynne(n) datmen niet bevi(n)den en soude dat d(air)tegen/
e(n)nige ordinan(cie) voirmaels ware gemaict d(air)bij hij aldair/
zijn hantheri(n)g(e) in die(n) oft oic ande(r) van gelijck(en) niet/
en soude moegen doen mair hadd(e) hij en(de) and(er) in gelijck(en)/
sulke(n) neri(n)ge ende hanteri(n)ge altijt gehadt en(de) moegen/
doen ombelet van yeman(de) wair bij hij bliven(de) bij zijn/
conclusie meynde dat zijn wederp(ar)tie verdoelt ware Op/
dwelc de gebue(re)n replice(re)nde bliven(de) bij hue(r) clachte(n) ende/
tende(re)nde tot provisie in die(n) te hebben te voirder want/
ande(r) plaetsen inden vliet genoech wae(re)n d(air) hij zijn hanteri(n)g(e)/
van dien mocht neme(n) die den gebue(re)n niet soe hinderlijc/
noch p(re)judiciabel zijn en souden soe dese was dair luttel/
oft gheen putten en zijn met meer woerden hinc inde/
Soe v(er)re dat den raet vand(er) stadt p(ar)tie(n) int lange gehoirt/
uuytgesproken heeft dat de voirs(creven) jan van nedervelt/
/ hem verdragen sal voirtane de selve oft e(n)nighe gelijk(er) hantheri(n)ge/
in dien te doen(e) oft te hante(re)n t(er) plaets(en) ind(er) voirs(creven) voe(re)n onder de/
voirs(creven) gebue(re)n ten hinde(re)n quetsen en(de) ongerieve vand(en) selve(n) gebue(re)n/
mair gelieft hem zijn hanteringe in dien en(de) van dier gelijck(e) te/
doene dat hij dat tande(re)n plaetsen buyten weechs en(de) buyte(n)/
den gebue(re)n doen sal moegen en(de) sueke(n) dair dat de(n) selven/
gebue(re)n niet hinderlijc en zij act(um) in (con)s(ili)[o] opidi p(rese)ntibus/
ambobus burg(imagistr)[is] et plu(r)ibus aliis de (con)s(ili)[o] ap(ri)lis xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt