SAL7390, Act: R°405.2-V°405.1 (653 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°405.2-V°405.1  
Act
Date: 1497-04-27

Transcription

2019-02-04 by Karel Embrechts
It(em) de voirs(creven) lijsbeth van quaderebbe cum tutore/
steven goessens ende lijsbeth zijn huysvrouwe/
hebben mits desen gekint ende gelijdt dat der/
selver lijsbetten van quaderebbe volcome(n) deili(n)ge/
gedaen es ende gehadt heeft van allen alsulken/
erfgoeden leene(n) oft ande(r) erfpachten en(de) erfrinten/
als huer e(n)nichssins verstorven ende toecomen [moegen] zijn/
bij ende nae de doot ende aflivicheit van wijlen/
pete(re)n van quaderebbe ende jouffr(ouwe) lijsbetten van/
lathem hue(re)n vader ende moeder [voirs(creven)] ende oick/
van wijlen woute(re)n ende g(er)truyden van quaderebbe/
hue(r) brueder ende zuster Bekynnen(de) huer in/
alle dande(r) goede hen al tsamen aengestorven/
gheen recht of actie meer te hebben oft te/
/ behouden mair dairaff tot behoeff der zelv(er)/
gebruede(re)n geheelijck renu(n)tie(re)nde worpende ende/
verthijen(de) promitten(tes) nullatenus alloqui sed/
war(ans) erga quoscu(m)q(ue) prout cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt