SAL7390, Act: R°406.1 (655 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°406.1  
Act
Date: 1497-04-28

Transcription

2019-02-04 by Karel Embrechts
Allen den ghenen dat symon de decke(re) als rintm(eest)er en(de) pr(o)cur(eur)/
volcomelijck gemechticht vand(er) collegien vand(en) armen stude(n)/
ten in theologien ind(er) univ(er)siteyt van loven(en) en(de) volcomen/
macht p(ro)cu(r)atie en(de) auctoriteyt hebben(de) van te moge(n) substi/
tue(re)n eene(n) oft meer p(ro)cur(eur) oft p(ro)cur(eur)s in p(rese)ntia heeft uuyt/
crachte vand(er) selv(er) p(ro)cu(r)atien vors(creven) gesubstitueert vand(er)/
selv(er) collegien wegen claese van heyst joh(ann)ese hulocx/
m(ar)celise van ov(er)hoff gerard(e) vand(en) dijcke walter(e) van/
olmen pete(re)n van voe(re)ndale p(ro)cur(eur)s inden raide va(n) brab(ant)/
en(de) claese de clusa aut Alle d(er) selv(er) collegien voirs(creven)/
saken q(ue)stien en(de) gescillen alle hue(r) jargulden (et)c(etera) te/
v(er)wae(re)n te manen teysschen (et)c(etera) in mel(iori) for(ma) promitt(entes) rat(um)/
renu(n)c(iantes) no(m)i(n)e et ex p(ar)te d(i)c(t)i collegii salvo iusto cal/
culo cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt