SAL7390, Act: R°408.5-V°408.1 (662 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°408.5-V°408.1  
Act
Date: 1497-05-02

Transcription

2019-02-04 by Karel Embrechts
Nae dien dat tussche(n) janne mo(m)mart als ae(n)legge(r) t(er) eenre/
en(de) g(er)de vand(en) hove verw(er)de(r) t(er) ande(r) sijde(n) nae seke(r)/
/ thoenissen in weerd(er)zijden tussche(n) he(n) geleyt bij scep(enen) van lov(en)/
onlanx gewesen is vo(n)nislijck dat deselve g(er)t de(n) selven/
janne sculd(ich) soude sijn te voldoene de xxxix st(uvers) die hij/
hem eyschte van seke(re)n eyken en(de) eene(n) alboom die hij he(m)/
v(er)cocht hadde bove(n) des he(m) g(er)t van sculd(en) die hij de(n) selve(n)/
sculd(ich) was d(air)aen gecort hadde oft dat deselve g(er)t den/
selve(n) janne bewijsseniss(en) dade vand(er) voldoeni(n)g(e) d(er) selv(er)/
xxxix st(uvers) ende deselve g(er)t ten vorleden(en) daige va(n) rechte/
noch oick op heden als ten v(er)streken(en) daige niet geco(m)p(ar)eert/
en is noch he(m) gevordert en heeft e(n)nich bewijsseniss(en) d(air)/
aff te doen en(de) de vors(creven) jan het recht voird(er) d(air)inne/
beg(er)t en(de) v(er)socht heeft Soe hebben de scepen(en) van lov(en)/
t(er) manissen des meyers vo(n)nislijck gewijst wair de/
selve g(er)t niet en quame bij he(m) oft p(ro)cur(eur) voe(r) den/
opstaen smeyers en(de) d(er) scepen(en) de bewijsseniss(en) doen/
dat dan deselve g(er)t gehoude(n) soude sijn den selven/
ja(n)ne de vors(creven) xxxix st(uvers) te voldoen(e) in sca(m)pno/
cor(am) o(mn)ibus dempto buetsele ap(ri)lis penulti(m)a/
It(em) d(i)c(t)us jo(hannes) mo(m)mart h(ab)uit q(ue)relas cor(am) h(er)meys buetsele/
junii s(e)c(un)da
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt