SAL7390, Act: R°429.2-V°429.1 (691 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°429.2-V°429.1  
Act
Date: 1497-05-19

Transcription

2019-05-03 by Karel Embrechts
It(em) emondt wijbrechts zone wijlen willems ende/
heylwijch vanden bossche zijn huysvrouwe woenende te/
kerckem in p(rese)ntia hebben genomen ende bekint genome(n)/
te hebben(e) tegen henricke lavarts als mo(m)boir van henneke(n)/
vanden berghe die hen alzoe bekint hebbe(n) uutgeg(even) te hebben(e)/
/ alle alsulke landen als deselve henneken vande(n) berghe/
liggende heeft binne(n) der p(ro)chien van kerckem Te houden en(de)/
te hebben van halfmerte lestleden eene(n) t(er)mijn van drie/
jae(re)n lanc due(re)nde deen nae dand(er) zond(er) middel v(er)volgen(de)/
elcx jairs dae(re)nbi(n)nen te weten(e) elc dachmael d(aer)aff soe/
verre dat strect om ende voe(r) viii(½) molevaten rogs pag(abilis) cu(m)/
vanno et penna pacht va(n) kercke(m) ende mate va(n) thienen/
jairlix s(in)[t] andr(ies)messe apostels te betalen(e) ende binne(n) kerckem/
te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecutu)[m] It(em) es bevorwert dat de voirs(creven) emondt en(de)/
zijn huysvr(ouwe) de voirs(creven) landen wel ende loffelijck wi(n)nen ende/
werven zulle(n) den t(er)mijn due(re)nde gelijc r(e)genoete(n) bove(n) en(de)/
beneden ende die laten ten uutgaene vanden zelve(n) t(er)mijne/
zoe zij die voirmaels aenveert hebben It(em) de voirs(creven) gehuyssche(n)/
hebbe(n) oic genomen tege(n) den voirs(creven) henr(icke) lavarts een stuc/
lants zoet gelege(n) es onder bynckem opt moelevelt dwelc/
jan wijlen vanden berghe zijn voirsete voermaels in pechti(n)g(e)/
genome(n) heeft tege(n) de mo(m)boirs des voirs(creven) hennekens/
vande(n) berghe opde selve manie(r) gelijc deselve wijlen/
jan die sculdich was te houden d(aer)aff den t(er)mijn noch/
due(re)nde es eene(n) zeke(re)n tijt ende hebben geloeft den selve(n)/
henr(icke) lavarts vand(er) zelv(er) pechti(n)gen die de voirs(creven) jan/
wijlen vande(n) berghe sijn voirsete gelijc voe(r) d(aer)aff gedaen/
hadde ende des dier e(n)nichssins aencleeft vanden tijde/
dat de selve emondt tselve stuck lants gehouden heeft/
ende van nu voirtane den t(er)mijn uuyt allessins costeloes/
ende scadeloes te houden ende tontheffen Ende alle dese/
vorweerden (et)c(etera) cor(am) hermeys borch maii xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt