SAL7390, Act: R°43.3-V°43.1 (79 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°43.3-V°43.1  
Act
Date: 1496-08-03

Transcription

2022-11-16 by Karel Embrechts
Allen den genen doen condt (et)c(etera) dat jan vand(er)/
stappen ende ka(tlij)[ne] vand(er) stappen zijn sust(er) die als/
naiste oir en(de) ergenamen
kinde(re) henr(ix) vand(er) stappe(n)/
die hij hadde van g(er)truyden wijlen baets zijnen/
yersten wive die als naiste oir en(de) erfg(enamen) meeste(re)n/
cornelijs wijlen colijns huers moed(er)lijcx bruede(er)s sone/
d(er) voirs(creven) wijlen g(er)trud(en) die zij hadde van meeste(re)n/
andriese wijlen colijn p(re)sident van vlaende(re)n/
meyne(n) gericht te zijne in alle de goede have en(de)/
erve desselfs wijlen meeste(re)n cornelijs huers na(tur)licx/
brued(er)s Ende hebben geconst(itueert) gesedt volcomen macht/
p(ro)cu(r)acie aucto(r)iteit speciael mandaet ende sund(er)li(n)ge/
bevel gegeven en(de) geven mits des(en) meeste(re)n piere/
du pont meeste(re)n ja(n)ne a truyes meeste(re)n (christ)offele/
boudin meeste(re)n pete(re)n midy aut alt(eru)m om in hue(re)n/
name en(de) van hue(re)n wegen te renu(n)cie(re)n d(er) instan(cien)/
recht cause en(de) oppositie vand(en) man leene ha(n)gen(de)/
in gedinge en(de) questien voe(r) den hoegen raide/
van ons(er) gened(ichs) hee(r) den ertsh(er)toge van oisterijck/
h(er)toge van bourg(oign)[en] van brab(ant) (et)c(etera) grave van vlaende(re)n/
tussche(n) de he(re)n proefst deken en(de) cap(it)le der collegiael/
kercken van s(in)[te] wouborghen bynnen voerne inden
//
name vand(er) fabriken der selv(er) kercken t(er) eender/
en(de) de voirs(creven) janne ende zijnd(er) sust(er) t(er) ande(re) aengaen(de)/
der v(er)sterffenissen vanden goeden gebleven en(de) v(er)storven/
vand(en) voirs(creven) wijle(n) meeste(re)n cornel(ise) colijn en(de) des/
dien aencleeft Ende oic te consente(re)n dat de selve/
goede sculden ende pe(n)ni(n)gen [vacat] en(de) gehaven/
wordden tot orboe(r) en(de) p(ro)fijte vand(er) voirs(creven) fabriken/
der voirs(creven) kercken nae de p(ri)vileg(ien) vand(er) selver/
kercken ende alsoe gecondempneert te zijne Ende/
om voirts in des(er) ende des desen aencleeft voird(er)/
te doene ende te vorde(re)n al tgene des de selve/
jan vand(er) stappen en(de) zijn sust(er) selve doen ende/
vorde(re)n souden moegen oft zij telker tijt en(de) plaetss(en)/
voir oeghen selve wae(re)n Promitt(entes) rat(um) cor(am) borch/
buetsele augusti t(er)cia
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-04-11 by Xavier Delacourt