SAL7390, Act: R°449.2-V°449.1 (720 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°449.2-V°449.1  
Act
Date: 1497-06-02

Transcription

2019-04-04 by Karel Embrechts
It(em) eene scheydinge ende deylinghe gemaect zijnde/
tusschen janne woutiers creme(r) ende marien svos/
zijnen wive docht(er) pet(er)s wijlen de vos ter eenre/
ende anthoenise van bladele als weduwe m(ar)griete(n)/
wijlen vanden zande zijnen wive die voe(r)/
getrout hadde henr(icke) wijlen de vos die brued(er)/
was des voirs(creven) wijlen pet(er)s ende oem der/
voirs(creven) marien actie hebbende deselve anth(oenis)/
met testame(n)te der zelv(er) wijlen m(ar)grieten/
vanden rechte der zelv(er) m(ar)grieten inde goede/
die zij met hue(re)n voirman vercregen hadde/
t(er) ande(re) Op ende van den drie huysen met/
eene(n) hoefken(en) ende den toebehoirten neve(n) een/
gelegen opden hoeck vanden borre(n)weghe tusschen/
tstreetken vanden borre(n)wege t(er) eenre de/
goede jacops trouwants t(er) ande(re) ende der/
vrouwen zeg(er)s wijlen t(er) derd(er) zijden welke/
goede bijden selve(n) henr(icke) wijlen svos tusschen/
hem ende der voirs(creven) m(ar)grieten vand(en) zande/
in huer(en) beyd(en) vollen stoele van huwelike/
vercregen wae(re)n ende alzoe behoe(re)n te hebben/
twee zijden Sijn bleven en(de) gevallen/
der voirs(creven) marien svos de voirs(creven) drie/
huysen metten toebehoirten opt recht dair/
voe(r) uutgaende te wetene opde weerde van/
/ drie stuv(er)s in cleyne(n) chijse ende eene(n) halven/
cap(uyn) erflijck t(er)mi(ni)s debit(is) p(er)solvend(um) ende voirt/
meer op twintich stuv(er)s mu(n)ten nu cours hebben(de)/
erffelik(er) rinten alle jae(re) s(in)[t] jans(mis)s[e] baptisten te/
betalen(e) den voirs(creven) anthoenise en(de) zijne(n) nacomeli(n)g(en)/
erflic Met vorweerden dat de selve gehuysschen/
dese twintich stuv(er)s erflijck afquijten moeghen/
alst he(n) gelieft elken pe(n)ni(n)ck d(air)aff met xviii/
gelijcken pe(n)ni(n)gen ende met vollen rinten/
hanc quoq(ue) et satis alt(er) alte(ri) p(ro)ut cor(am)/
hermeys buetsele junii secunda
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt