SAL7390, Act: R°460.2 (737 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°460.2  
Act
Date: 1497-06-08

Transcription

2019-04-09 by Karel Embrechts
Want willem cloest(er)mans als geleydt nae des(er) stadt/
recht voe(r) zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loeven(en) tot alle(n) den goede(n) beide have ende/
erve henrix wijlen houwagen zoe wair die gelege(n) zijn/
hem met brieven van des(er) stadt gescreve(n) aende meyers/
van buedi(n)gen oft hue(r) stedehoud(er) alle de selve goede/
behoirlijck heeft doen leve(re)n ende den kinde(re)n ende/
erfgename(n) desselfs wijle(n) henrix ende lod(ewijx) va(n) loemele/
dach van rechte te compare(re)n inde banck voe(r) meye(r)/
ende scepen(en) van loeven(en) oft zij hen dair tegen hadden/
willen oppone(re)n doen bescheyden Aldaer zij niet/
gecomp(ar)eert en zijn noch nyema(n)t van hue(re)n wegen/
ende de voirs(creven) geleydde compare(re)nde trecht voirt/
versocht heeft soe verre dat de scepen(en) van loeven(en)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirlijck heeft/
gebleke(n) bij rapporte giel(is) eveloeghe des(er) stadt bode/
tvoirs(creven) exploit behoirlijck geschiet te zijne vo(n)nislijck/
gewijst hebbe(n) Wair de wederp(ar)tie vand(en) geleidden/
niet en comp(ar)eerde voe(r) den opstaene smeyers ende/
der scepen(en) datme(n) den selve(n) geleidde(n) ho vanden/
voirs(creven) goede(n) houde(n) soude in macht van zijne(n) voirs(creven) bel(eide)/
scep(enen) br(ieven) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voe(r) scepen(en)/
come(n) is in sca(m)pno junii viii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt