SAL7390, Act: R°469.2-V°469.1 (753 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°469.2-V°469.1  
Act
Date: 1497-06-13

Transcription

2019-04-15 by Karel Embrechts
Want jan van bolloe als geleyt nae des(er) stadt recht/
uuyt cracht van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) voir zijn wettich/
gebreck tot alle(n) de(n) goede(n) beyde have en(de) erve jans de/
scrij(n)make(re) en(de) joha(n)nen shertoge(n) zijnd(er) huysvr(ouwe) soe wair/
die gelege(n) zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt alle de/
selve goede behoir(lijc) heeft doen leve(re)n ende der voirg(enoemde)/
gehuyssche(n) dach van rechte alh(ier) te comp(ar)e(re)n inde banc/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) doen bescheide(n) oft zij/
/ hen d(aer)tege(n) hadde(n) willen oppone(re)n Ald(aer) zij op heden als/
ten v(er)streken(en) daige van rechte niet gecomp(ar)eert en zijn noch/
procure(ur) van hue(re)nt wege(n) den voirs(creven) geleidd(en) comp(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en)/
t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc) gebleke(n) heeft/
bij rappourte gielijs eveloege des(er) stadt bode tvoirs(creven)/
exploit geschiet te zijne gewese(n) hebbe(n) met vo(n)nisse Wair/
de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidd(en) niet en comp(ar)eert voe(r)/
den opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en) datme(n) de(n) selve(n) geleidd(en)/
vand(en) voirs(creven) goede(n) houden soude inde macht van zijne(n)/
beleyde scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)g(en) alzoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) come(n) es in scampno junii xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt