SAL7390, Act: R°481.2 (772 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°481.2  
Act
Date: 1497-06-21

Transcription

2019-04-15 by Karel Embrechts
It(em) lijsbeth docht(er) jamairs wijle(n) lombardeal weduwe/
jans wijle(n) amele woenen(de) te bouler desoutrain heeft/
gekint en(de) gelijt inde stat en(de) voe(r) tvoldoen van alsulk(er)/
half mudde core(n)s erfpachts als de selve wijle(n) jan dec(embris)/
ix a(n)no lxxxiii ja(n)ne de mortsain bekint hadde de(n) selve(n)/
ja(n)ne v(er)cocht te hebben(e) de p(er)ceele(n) van goede(n) h(ier) nae bescr(even)/
Te weten(e) een zwertte coe eene(n) veerse van twee jae(re)n/
twee bedde(n) mett(en) toebeh(oirten) een roede scrijne dbeste in die(n)/
drie witte ketels drie ee(re)n pa(n)ne(n) en(de) i ee(re)n potte en(de) oic/
twee verken(en) Geloven(de) de selve lijsbeth de voirg(eruerde)/
p(er)ceele(n) t(er) stont ter maniss(en) desselfs jans te late(n) volge(n)/
It(em) heeft voirts gekint de voirs(creven) lijsbeth op alsulk(er)/
vruchte(n) als op seke(r) hue(r) land(en) wese(n) moege(n) sculdich/
te zijne drie mudde core(n)s mate van loeven(en) en(de) gelooft/
de selve vruchte(n) niet te depostue(re)n voir en(de) aen d(er)tijt toe zij/
he(m) die betaelt sulle(n) hebbe(n) cor(am) borch buetsele junii/
xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt