SAL7390, Act: R°483.5-V°483.1 (776 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°483.5-V°483.1  
Act
Date: 1497-06-20

Transcription

2019-04-15 by Karel Embrechts
Item es den voirs(creven) brief bekint ter dier meyni(n)g(en) op dat/
de selve giel(is) h(ier) af gheen v(er)anderi(n)ge oft wederroepe(n) en/
/ doet soe hij zijn leefd(age) doen sal moege(n) dat de voirs(creven) willem/
en(de) baud(ewijn) met der voirs(creven) bestelt oft zij lang(er) leefde dan giel(ise)/
joly hue(r) man voirs(creven) behulp doen sulle(n) oft deen van hen/
doen sal mette(n) selve(n) br(ieve) en(de) mette(n) beleyde dat zij oft/
deen van he(n) d(air)uuyt zullen doen nae giel(is) doot oft hij/
voir hue(r) storve nae die(n) de selve giel(is) met testa(me)[te] van/
zijne(n) voirwive(n) des volcome(n) macht heeft dat hue(r) huer/
leefdaige lanc nae desselfs giel(is) doot tot hue(re)r tocht/
behoef alleene blive(n) en(de) volge(n) sulle(n) de goede en(de) rinte/
h(ier)nae bescr(even) Te weten(e) ierst twee huys(en) neve(n) een/
gelege(n) inde p(er)cstrate opde(n) hoeck vand(er) libbekestrate/
tussche(n) de selve strate op deen zijde en(de) de goede wijle(n)/
roelofs corsbout nu der wed(uwe) joes wijle(n) de becke(re) ter/
ande(re) sub iu(r)e p(ri)us It(em) den goude(n) r(ins)g(ulden) en(de) een/
vie(re)ndeel van eene(n) goud(en) r(ins)g(ulden) op een huys inde proef/
strate mette(n) toebehoirte(n) der wed(uwe) vanden b(er)ghe tege(n)/
de halle ov(er) tussche(n) de h(er)berghe geheete(n) tscaep t(er) eende(re)/
en(de) des voirs(creven) giel(is) goed(en) t(er) ande(re) It(em) de xxxviii st(uvers)/
erfelijc tsjaers die giel(is) heeft op i beckerie der weerdi(n)ne/
pet(er)s van ijssche gelege(n) aende stat veste(n) buyte(n) de/
proefstrateporte d(air) m(er)ten(e) vand(er) beken te woene(n) plach/
It(em) noch den chijs die de selve giel(is) heeft opde(n) blauwe(n)/
putte in cap(uynen) d(enieren) en(de) anders gedragen(de) ts(amen) xvii stuv(er)s/
opde goede he(n)r(ix) crabbe molders en(de) dit bove(n) tgene/
des de selve giel(is) hue(r) meer toegevuecht macht oft sal/
moege(n) hebbe(n) en(de) gelate(n) in zijne(n) testa(men)[te] cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt