SAL7390, Akte: V °299.2-R°301.1 (495 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V °299.2-R°301.1  
Act
Datum: 1497-02-07

Transcriptie

2019-01-08 door Karel Embrechts
Item hebben geloeft de voirs(creven) gehuyssche(n) ind(ivisim)/
den voirs(creven) engelb(er)de dat zij dragen afdoen ende/
tot hue(re)n laste nemen sullen alle de gevallen(en)/
chijsen rinten ende lasten die opde voirs(creven) goede/
totten daige toe van heden datu(m) van des(en) incluys/
gevallen ende v(er)schenen zijn en(de) ombet(aelt) uutstaen/
ende de selve goede d(aer)aff ontlasten alsoe dat/
de voirs(creven) engelb(er)t noch de selve zijn goede voirs(creven)/
d(aer) voe(r) niet bescadicht en wordden ende de selve/
engelb(er)t ende de voirs(creven) goede dair hij gelijck/
/ voe(r) d(aer) inne alsnu gegoet es sullen d(aer) aff van nu/
voirtane moeten dragen alle de selve lasten en(de)/
co(m)me(re)n voirs(creven) d(aer)op hem die gewarandeert zijn/
ende der gehuysschen ande(r) goede die zij behouden/
en(de) hen gelijc voe(r) ger(e)s(er)veert die d(aer) mede voe(r) de/
selve co(m)me(re)n belast oft v(er)pandt moegen zijn d(aer) aff/
voirtaene lossende ongelast houden ins(uper) cor(am) eisd(em)/
Hier nae volgen de goede die voe(r)in engelb(er)ts/
guedinge niet sculdich en zijn begrepen noch/
verstaen te wordden al wae(re)n dair e(n)nige ande(r)/
onder dan leene ende die den gehuysschen/
sculdich zijn te bliven/
Ierst een woeni(n)ge gelegen te mollebisoul aende(n)/
goede(n) gor(is) van mollebisoul t(er) eenre zijden en(de) ernault/
va(n) mollebisoul voirs(creven) t(er) ande(re) en(de) aen shertogen wech/
It(em) ald(er)naist zesse dachmale(n) wi(n)nens lants gelege(n) acht(er)/
thuys arnts maillefer tussche(n) de lande(n) mijns he(re)n van/
chanteraine t(er) eenre en(de) de lande(n) ernault van mollebisoul/
t(er) ande(r) zijden en(de) den wech gaende te jauche w(er)t/
It(em) d(aer)bij twee boende(re)n gelege(n) tussche(n) den oude(n) wech/
van jasse ende den groete(n) wech van piettrain regenoete/
h(er) ernoult mailfer/
It(em) d(aer)bij drie dachmale(n) lants regenoete dboend(er) geheete(n)/
charepont t(er) eenre en(de) h(er) jacops van glymes t(er) ande(re)/
It(em) noch drie dachmale(n) lants gelege(n) aende(n) wech/
van jauche regenoete de lande(n) h(er) diericx le begghe/
ter eenre en(de) derfgename(n) van art mailfer t(er) ande(re)/
It(em) drie dachmalen lants gelegen beneden tgerichte/
van geldenake(n) regenoete(n) de lande(n) h(er) jacops va(n) glymes/
t(er) eenre ende de lande(n) d(er) erfgename(n) arts mailfer/
ter ande(re)/
It(em) een half boender lants geheeten ale rulbe regenoet/
/ de landen d(er) erfgename(n) arts maillefer ter eenre ende/
de lande(n) engelberts egnoy/
It(em) een boender lants geheete(n) le boire ale croise regenoet/
den wech gaende de jeh(an) jay te stocquoy t(er) eenre ende/
de lande(n) m(ijn) vrouwe(n) vand(er) rameyen t(er) ande(re)/
It(em) noch vier boend(er) lants gelegen en le champaigne/
acht(er) sinte medarts regenoet de lande(n) shertoge(n) van braba(n)t/
in dire zijden en(de) de lande(n) henrix heymo(n)niez ter/
vierder zijden/
It(em) noch in tselve velt vi dachmalen lants regenoet de/
landen d(er) erfgename(n) arnts maillefier t(er) eenre ende de/
landen gielle del tour t(er) ande(r) zijden/
It(em) d(aer)bij dtie dachmalen lants regenoete de lande(n) her jacops/
van glymes en(de) aen sijn beemde(n) de scouth(eit) va(n) geldenake(n) ende/
de landen henricx de heymo(n)niez/
It(em) noch een boend(er) op gheensijde den boem ala croix/
regenoet de lande(n) shertoge(n) van braba(n)t t(er) eenre et dair/
den wech gaende van geldenake(n) te huppain w(er)t doirgaet/
It(em) een boender lants gelege(n) vers preslet regenoet te/
twee zijde(n) aende lande(n) shertoge(n) van braba(n)t en(de) ter/
ande(r) zijde(n) aende lande(n) henricx de heymo(n)niez dair/
den wech gaende van geldenake(n) ter rameyen w(er)t/
doirgaet/
It(em) aende(n) boem te mollebisoul een half boend(er) gelege(n)/
tusschen den wech gaende van geldenake(n) te mollebesoul/
w(er)t ende den wech gaende van geldenaken te/
pietrain w(er)t regenoet de lande(n) m(ijn) vrouwe(n) vand(er)/
rameyen in deen zijde ende den hof ernoul de mollebisoul/
t(er) ande(r) zijden/
It(em) zesse boende(re)n soe beempts soe eussels mette(n) beemde(n)/
del motte gelege(n) tussche(n) den wech van wespelar ende/
den wech gaende van geldenaken austocquoy geheeten/
trabbe molibisoul regenoet den bosch der armen van/
geldenake(n) t(er) eenre en(de) de goede der erfgenamen/
josquin cabo t(er) ande(r) zijden/
It(em) (½) boender beempts d(aer)bij regenoet derfgename(n) she(re)n/
van herchye t(er) eenre en(de) de goede willa(m)me voirs(creven) t(er) ande(re)/
/ It(em) noch vijff dach(mael) beempts gelege(n) te molebais w(er)t/
geheeten den beempt van voslar regenoet renier mailfer/
t(er) eenre ende guilla(m)me pieret t(er) ande(re)/
It(em) elf boende(re)n boschs gelege(n) te mollibisoul in eene(n) stucke/
regenoet de goede giel(is) del tour t(er) eenre en(de) den bosch en(de)/
driesch der arme(n) va(n) geldenake(n) en(de) des voirs(creven) willems/
t(er) ande(r) zijde(n)/
It(em) alle de chijsen mette(n) ma(n)nen van leene ende alden toebehoirte(n)/
g vand(en) borchgraefscap va(n) geldenake(n) beloopende jairlijx/
thien rinsgulden(en) en(de) vijf stuv(er)s twintich stuv(er)s voir elken/
rinsgulden(en)/
It(em) een boender lants gelege(n) bove(n) mollebisoul regenoete/
derfgenamen arnts wijlen mailfer ter eenre ende de goede/
der erfgenamen jaques van beaulanden(en)/
It(em) twee boende(re)n lants bove(n) den bosch van mollibisoul/
regenoet den wech gaende van geldenake(n) te stocquoyt w(er)t/
ende den wech gaende vande(n) bossche te mollibisoul te/
mollibaix w(er)t en(de) derfgename(n) arnts mailfer/
It(em) een stuc lants houdende xi dachmale(n) geheeten/
lecourtil del oirnoy regenoet den wech va(n) wespelar/
t(er) eenre ende der arme(n) bosch van geldenaken/
ter ande(r) zijden
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt