SAL7390, Akte: V°170.2-V°171.1 (280 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°170.2-V°171.1  
Act
Datum: 1496-11-17

Transcriptie

2018-12-31 door Karel Embrechts
Item h(er) willem van beke prieste(r) canonick van/
nivelle en(de) van hug(ar)den bekint gehuert te hebben/
tegen lijsbetthe(n) berps nu zijnd(er) marte(n) wed(uw)[e] claes/
wijle(n) van velpe alle alsulk(en) p(or)ceele(n) van huysrade die/
hij [huer] bekint huer p(ro)perlijc toebeh(oerende) als h(ier) nae volghten/
Inden yersten een scrij(n)houte(n) wint(er)coetsse It(em) eene(n) hoge(n)/
scrijnhoute(n) setel aen een bedde It(em) een bedde van ix/
vie(re)ndeele(n) oft meer met lijsten inden strijcknaet It(em)/
een cleyn scrijnhoute(n) coetsken It(em) een cleyn bedde van/
i(½) ellen It(em) i dobbel sargie gefigureert roet ende/
gelouw met witte(n) gevoedert It(em) een laken sargie/
blauw werp op werp It(em) een roet sargiken It(em) een/
gefigureerde sargie met ouden sacken gevoedert It(em)/
een weeke coetsse It(em) een viercant(en) scrijnhoute(n) tresoer/
met eend(er) scapperee onder en(de) boven It(em) een viercante/
banck gelijc eend(er) tafelen hog(er) met iiii eyken stilen/
It(em) i lange vierca(n)te tafele met twee scragen/
elc met vi pickele(n) al weeck It(em) een weke sidele op te/
sitten(e) It(em) een weeke hoender rynne It(em) i vierca(n)te/
scrij(n)houten tafele It(em) vi wecke drievoeten It(em)/
i weeke(n) setele i c(r)[o](c)hart acht(er) scrijnhout It(em)/
eene(n) weeken neren leenstoel It(em) een lange eycke(n)/
sedele in midden ov(er)mits gesaight met eend(er) leene(n)/
acht(er) It(em) een weeck scermssele It(em) i hoge smal/
scermssel met een(n) eycken(en) stile It(em) iii voetebancke(n)/
It(em) een deenne(n) houten verhave(n) kiste It(em) i vierca(n)te/
scrij(n)houten kiste tdecsel bynne(n) met berdeken(en) genichelt/
It(em) een cleyn gegraven scrijnhouten coffer oft kistke(n)/
It(em) twee swertte rijcle(re)n met roeden frensen voe(r) de/
wint(er)coetsse It(em) eene(n) weeken stoel om secretelijc/
te orbe(re)n It(em) x sittecussen(en) It(em) vier oircussen(en) It(em)
//
It(em) alle slapellaken(en) a(m)melaken(en) dwale(n) en(de) alle/
ander luwaet dat zij in haer slot heeft It(em) drie/
metalen potten met yse(re)n heysen It(em) een groot lavoir/
It(em) een cleyn lavoir It(em) vier ketels It(em) een vier pa(n)neke(n)/
It(em) een wat(er)becxken met eene(n) yse(re)n stelle It(em) een ront/
becxken It(em) twee vispanen It(em) vier grote candelers met/
met platte voeten It(em) v mi(n)de(r) candelers met hogen pijpe(n)/
It(em) viii platteele(n) soe groot soe cleyne tynne(n) It(em) twee/
hoge wijnpotten gelijc peipotten It(em) eene(n) wijnpot/
sonder voet It(em) (½) waelpot It(em) iii ty(n)ne(n) decsels op/
bierpotten It(em) eene(n) steyne(n) pot met eene(n) tynne(n) decsel/
It(em) eene(n) ty(n)nen pispot It(em) vier co(m)mekens It(em) iii ty(n)nnen/
dobbelierkens It(em) een soutvat It(em) vi ty(n)nen lepelen/
met hulten steelkens It(em) een yse(re)n braetpa(n)ne It(em)/
i ronde yse(re)n pa(n)ne It(em) eene(n) yse(re)n spet It(em) drie roesters/
It(em) een yse(re)n riecxken It(em) eene(n) yse(re)n cruyshael It(em) drie/
yse(re)n brantroden It(em) een grote tange It(em) i cleyn tange/
It(em) een vierscuppe It(em) een hoefscuppe It(em) een ander/
cleyn scupken It(em) een quaet scakeleer It(em) eene(n) grote(n)/
yse(re)n clophamer It(em) een cleyn ham(er)ken It(em) twee/
was cupen en(de) een plat cuypken It(em) een scrijnhoute(n)/
scappereeken hoge op iiii stilen met twee doire(n) It(em)/
een kynder stoelken It(em) een houten stove It(em) twee/
yse(re)n potheysen It(em) een yse(re)n potdecsel It(em) een yse(re)n/
wafelyser It(em) een cleyn bancxken voir eene(n) seetel/
te setten(e) It(em) twee blauwe wulle(n) clee(re)n die men/
opde bedden onderleet It(em) vi sacken It(em) een kaeshoert/
It(em) een hulten cruybusse It(em) een hangen(de) yser It(em)/
eene(n) treeft met iii pickelen It(em) een yse(re)n hoesssche/
It(em) een blecken lantterne It(em) ii blaesbalge It(em)/
een beelt van ons(er) vr(ouwen) bootscap op een bert/
It(em) i houitte(n) mortier met eene(n) stoter It(em) eenen/
sermoenstoel It(em) een grote houitten teelle Item/
twee gelasen flesschen in witte(n) wisse(n) gebonden/
It(em) een viercante wek vinster gelijc een tafele/
Te houden te hebben en(de) te gebruycken en(de) te
//
besigen(e) alle de selve p(or)ceele(n) van huysraide voirs(creven)/
soe lange de selve lijsbeth ind(er) hue(re)n zijn sal va(n)d(en)/
selve(n) he(re)n willem(me) elcx jairs d(aer)enbynne(n) vore/
dbesigen en(de) tslijte(n) van dien om twee pet(er)s te xviii/
stuv(er)s tstuck ende oft d(aer) yet v(er)loren wordde oft gebroke(n)/
sond(er) hue(re)n ocsuyn dat dat ten laste zijn sal vand(en)/
selve(n) h(er) willem(me) Met vorw(er)d(en) soe wa(n)neer de/
selve lijsbeth van hem vliet dat hue(r) dan alle/
de selve goede volgen sulle(n) ombelet van yeman(de)/
It(em) bekint h(er) willem voirs(creven) lijsbetthe(n) sijnd(er) maerte(n)/
vors(creven) dat zij hem geleent heeft seke(r) p(or)ceele(n)/
en(de) stucken bedden ende and(er)s met hae(re)n toebehoirten/
breed(er) gespecificeert en(de) hier voe(r) bij h(er) will(em)me/
bekint in sijne(n) sieckbedde soe dat blijct bij eene(n)/
instrume(n)te vand(er) daet a(n)no xcv[tich] gepasseert voir/
h(er) daniele martijn canonick van sinte jacops te/
loeven Welkx goet sijn marte hem leende doen/
hij haer yerst huerde en(de) in wille was te nyvele/
gaen woene(n) welke goet h(er) willem van loeven/
te nyvele gevuert heeft Al des voirs(creven) es vand(en)/
goed(en) te loeven en(de) te nyvele tusschen leven en(de) sterve(n)/
dat zijn marte(n) voirs(creven) goet alze huer believen sal/
altijt mach hebben aenveerd(en) en(de) gebruycken welke/
p(or)ceele(n) die te nyvele zijn staen besloten in een/
kiste dair elisabeth voirs(creven) den slotel aff heeft/
dair meer en(de) her willems have staet die hij/
alsdoen te div(er)sen stonden van loeven te nyvele/
heeft doen vue(re)n cor(am) h(er)meys buets(ele) nove(m)br(is) xvii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-18 door Xavier Delacourt