SAL7390, Act: V°187.4-R°188.1 (318 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°187.4-R°188.1  
Act
Date: 1496-11-28

Transcription

2019-05-01 by Karel Embrechts
De t(er)mi(n)acie van joh(ann)ese de vos al(ia)s p(ro)cur(eur) m(ijn) vr(ouwe)/
van s(in)[te] goricx tegen de bedesetters van ned(er)ijssche/
es dat m(ijn) vr(ouwe) van hue(re)n onvrijen goeden oft/
rinten die ter beeden gestaen hebben cont(ri)bue(re)n/
sal ind(en) peys van danebroeck ende oic vand(en)/
bedrive dat zij dair bij gebreke van eene(n) wy(n)ne/
ald(aer) heeft ende es de wynne die opde goede/
/ geseten heeft van zijne(n) bedrive in dien yet tachter/
bleven dat zij dat aen hem verhalen sullen/
in consilio opidi nove(m)br(is) xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt