SAL7390, Akte: V°228.2-R°229.1 (389 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°228.2-R°229.1  
Act
, en aanvullende commentaar
Datum: 1496-12-21

Transcriptie

2018-12-16 door Karel Embrechts
Item de voirs(creven) berbele veraliten joes de merck/
huer stiefvad(er) inden name van hem selven oic als/
man ende mo(m)boire(n) der voirs(creven) katlijne(n) van thienen/
nu zijns wijfs moeder der selv(er) berbelen en(de) joes/
messuens beyde als procur(eur)s der selver berbelen/
hebben geloeft ind(ivisim) tot behoeff vand(en) ande(re)n mede/
erfgenamen voirs(creven) dat zij de selve moed(er) sulc en(de)/
in dien hebben sullen ende soe v(er)re v(er)vangen dat/
zij ten lancsten tusschen dit ende de gene(r)ale p(ro)cessie/
van loeven(en) metten selven joese de merck hue(re)n/
man comen sullen voir scepen(en) van loeven(en) Dair/
de selve moeder met huers mans consente de/
selve berbele hue(r) docht(er) uten brode doen sal/
in behoirl(ijcken) formen en(de) voirt approbe(re)n inder/
best(er) formen de voirs(creven) kynnisse van deylingen r(e)nu(n)/
ciatien verthiding(en) en(de) geluften van genoechdoene/
alsoe dat allen den ande(re)n hue(re)n medeerfgenamen/
genoech sal moegen sijn oft ten mi(n)sten in gekreke/
van dien dat dat alsoe niet doenlijc en wae(re)/
dat de selve moed(er) metten selven hue(re)n man/
en(de) der selver berbele(n) der dochter voe(r) wet van/
bruessele de selve kynnise app(ro)batie renu(n)ciatie/
en(de) gelufte van genoech doen(e) tot behoeff als voe(r)/
doen sullen alsoe dat den selven medeerfgenamen
//
genoech sal moegen wesen ende dair aff over/
senden alh(ier) den selven medeerfgenamen de acte/
behoefte ende besegelten inder best(er) formen bynne(n)/
den selve(n) tijde cor(am) eisd(em)/
Dese ema(n)cipacien van barbele(n) en(de) vort alle approbacien laudacien en(de) (con)f(ir)macien van all des vors(creven) steet en(de)/
oic van tgene die d(aer) af te(n) vordele van ja(n)ne v(er)alite(n) vors(creven) voirmaile gedaen is en(de) dat alt(oes) dien inneheeft/
sijn gesciet bij jois de marc en(de) sijnd(er) w(er)dinne(n) en(de) oic bij barbele(n) septe(m)bri iiii a(nno) xcvii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt