SAL7390, Act: V°255.3-R°256.1 (433 of 780)
Search Act
previous | next
Act V°255.3-R°256.1  
Act
Date: 1497-01-12

Transcription

2018-11-26 by Karel Embrechts
Allen den genen dat de eerbae(re) en(de) voirsie/
nighe hee(r) h(er) lod(ewijc) van gruene(n)dale p(ri)este(r) canonick/
d(er) kercken van s(in)[te] pet(er) te loeven(en) in p(rese)ntia heeft/
geconst(itueert) (et)c(etera) ja(n)ne van ouweli(n)gen woenen(de) te bruess(el)/
om van zijnen wegen en(de) in zijne(n) name te (com)p(ar)e(re)n/
voe(r) scepen(en) en(de) wethoude(re)n der stadt van bruess(el)
//
ende aldair van zijne(n) wegen wettelijc op te/
dragen alsulken vier rinsgulden(en) erff(elijc) als hee(r)/
en(de) meest(er) jan van couwe(n)berge raidt mijns gened(ichs)/
he(re)n shertogen den selve(n) janne van ouweli(n)gen voirs(creven)/
voe(r) wethoude(re)n en(de) scepen(en) van bruess(el) a(n)no xiiii[c] lxxxvi/
decembr(is) xxiii inden name ende tot behoeff des/
voirs(creven) he(re)n lod(ewijx) bekint heeft sculdich te zijne en(de)/
erffelijc te bet(alen) aen ende op desselfs [he(re)n en(de)] meest(er)s jans/
woenhuys met zijne(n) toebehoirten gelegen te bruess(el)/
alsoe hij dat voirmaels v(er)cregen heeft tegen den p(re)laet/
des godsh(uys) van p(er)cke ende vand(en) selven vier r(ins)/
gulden(en) erff(elijc) voirs(creven) tot behoeff des voirs(creven) he(re)n/
en(de) meest(er)s jans behoirlijc te renu(n)cie(re)n te worpen/
en(de) te verthien ende den selve(n) d(aer) inne behoirl(ijc)/
te goeden en(de) te vestigen met allen solempniteyt(en)/
en(de) costume(n) van rechte d(aer) toe dienende en(de) behoiren(de)/
et g(e)n(er)alit(er) et spe(ci)alit(er) ende heeft geconsenteert/
en(de) gewillecoirt de selve constitue(n)t dat de/
pe(n)ni(n)gen vand(en) selve(n) vier rinsgulden(en) erff(elijc) comen(de)/
gelevert en(de) gegeven wordden in hand(en) van m(ijn) hee(r)/
den p(re)laet des godshuys van percke oft van zijne(n)/
seke(re)n p(ro)cur(eur) d(aer)aff van hem last hebben(de) p(ro)mitt(ens)/
rat(um) renu(n)cians cor(am) borch buets(ele) januarii xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt