SAL7390, Act: V°256.2-R°257.1 (435 of 780)
Search Act
previous | next
Act V°256.2-R°257.1  
Act
Date: 1497-01-12

Transcription

2018-11-26 by Karel Embrechts
Want wout(er) van quaderebbe als geleydt nae/
des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck/
uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot/
allen den goeden beyde have en(de) erve henr(ix)/
wijlen van leeuwe en(de) jans wijle(n) van leeuwe
//
zijns vad(er)s soe wair die gelegen zijn hem met/
br(ieven) van des(er) stadt gescreven aenden meye(r) van vil/
voirden oft zijne(n) stadhoude(r) te quaderebbe alle/
de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende/
den kynde(re)n ende hue(r) ma(m)boirs vand(en) voirs(creven) wijle(n)/
he(n)r(icke) van leeuwe dach van rechte te comp(ar)e(re)n/
alh(ier) inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) doen besceyd(en)/
oft zij hen d(aer) tegen hadden willen oppone(re)n Ald(aer)/
zij op heden als ten daige van rechte d(aer) toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)eert en zijn noch p(ro)cur(eur) van hue(re)nt wege(n)/
den voirs(creven) geleydd(en) comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts/
versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirlijc geblek(en)/
heeft bij rappoirte baud(ewijns) bellens des(er) stadt bode/
tvoirs(creven) exploit behoirlijc gesciet te zijne gewesen/
hebben met vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en)/
voirs(creven) geleydd(en) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en)/
smeyers ende der scepen(en) datmen den selven/
geleyd(en) vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van zijne(n) beleyde scepen(en) bri(even) ende leveri(n)gen alsoe/
verre alst noch voir scepen(en) comen is in scampno/
januarii xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt