SAL7390, Akte: V°258.3 (444 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°258.3  
Act
Datum: 1497-01-13

Transcriptie

2018-12-14 door Karel Embrechts
Allen den genen dat jan de man ende henr(ic) van/
compenrode in p(rese)ntia hebben tsame(n)tlijc ende elck/
huer(er) besund(er)t gec(on)st(itueert) elc van hen den ande(re)n janne/
de smet woenen(de) te meenssele janne craneborch cleer/
make(r) te meenssele henr(icke) van ravescote jacoppe/
wittema(n) ende willem(me) van leefd(ale) aut alle hue(r)/
saken q(ue)stien en(de) gescille(n) die zij alsnu tsamen oft/
besund(er)t uutstaen(de) hebben oft naemaels sullen/
moegen hebben sullen moegen (et)c(etera) te verwae(re)n/
te manen teysschen optebue(re)n en(de) tontfangen (et)c(etera) in mel(iori)/
for(ma) p(ro)mitten(tes) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) buets(ele) baets ja(nua)[rii] xiii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt