SAL7390, Akte: V°259.2 (449 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°259.2  
Act
Datum: 1497-01-14

Transcriptie

2018-12-18 door Karel Embrechts
Nae dien machtelt sheyden met drie behoirl(ijcken)/
rastame(n)ten van rechte gevolght heeft op seke(r)/
pe(n)ni(n)g(en) toebeh(oerende) arnd(e) van bladele staen(de) ond(er) de/
scatt(er)s vand(er) stadt voir seke(r) huyshue(r) van xvii/
rinsg(ulden) die zij den selven arnde eysschen(de) was en(de)/
zij de selve drie rastame(n)ten nae seke(r) vo(n)niss(en)/
van scepen(en) van loeven(en) gethoent heeft met symon(e)/
bellens alsoe gedaen te hebben(e) ende d(aer)enteynden/
oic bij scepen(en) vo(n)nisse(n) hue(r) scult bij hue(re)r eedt/
gecleert heeft gedragen(de) de voirs(creven) xvii r(ins)/
guld(en) sond(er) de costen ind(er) sak(en) geloepen soe/
hebben de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen/
smeyrs vo(n)nislijc gewesen dat hue(r) de voirs(creven)/
hue(r) gecleerde scult metten costen van rechte/
aende selve gerasteerde pe(n)ni(n)ge volgen/
sal bij alsoe oft dair yet overt dat zij/
dat wed(er)ke(re)n sal ende oft(er) gebreck dat zij/
dat voirt volgen mach met rechte in sca(m)pno/
cor(am) tymple buets(ele) vynck baets januarii xiiii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt