SAL7390, Akte: V°260.1 (452 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°260.1  
Act
Datum: 1497-01-14

Transcriptie

2018-12-18 door Karel Embrechts
Item gielijs vand(er) eycken woenen(de) te wave(r) organist/
van ons(er) vr(ouwen) ald(aer) heeft geloeft lamb(er)de duffay den/
jongen tusschen dit en(de) t(er)cia decembr(is) naistcomen(de)/
met vollen pacht af te leggen xxvii(½) stuv(er)s erff(elijc)/
van dien drie croenen erffel(ijc) als de selve lamb(er)t/
jairlijcx heeft ende heffen(de) es op goessen(e) wijlen/
le seilhier ende ande(r) p(er)soene(n) inde pri(n)cipalen br(ieven)/
begrepen vand(er) daet lxxxviii dece(m)b(ris) iii[a] Den selve(n)/
lamb(er)de bove(n) des(er) nochtan bliven(de) op zijn recht van/
zijne(n) scepen(en) br(ieve) ende beleyde vand(er) selv(er) renten voirs(creven)/
alsoe wel op desselfs gielijs goede ond(er) tvoirs(creven)/
beleyt begrepen als opde ande(r) goede d(aer) onder oick/
begrepen behalven oic den selven lamb(er)de zijn actie/
vand(en) voirs(creven) scepen(en) brieve en(de) beleyde om de voirs(creven)/
afquitinge der xxvii(½) st(uvers) erff(elijc) voirs(creven) d(aer)mede oft/
met des(er) geluften voirs(creven) te v(er)halen dwelc van/
beyden hem best gelieven sal en(de) altijt met/
eend(er) betalingen in dien te gestaene cor(am) tymple/
ut(er) hellicht januarii xiiii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt