SAL7390, Akte: V°262.2 (454 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°262.2  
Act
Datum: 1497-01-16

Transcriptie

2019-01-02 door Karel Embrechts
Item ter meerd(er) sekerh(eit) ende vestich(eit) der voirs(creven)/
lijfpen(sien) en(de) jairlijcsch(e)r betalingen in dien heeft de/
voirs(creven) h(er) willem met janne brain vorste(r) in handen/
desselfs h(er) jans pantsgewijse gestelt de juwelen/
h(ier)nae volgen(de) Ende ierst eene(n) v(er)gulden(en) silve(re)n/
croes met hoege voeten en(de) opt decsel een me(n)neken/
met twee stocxkens in zijn hant al v(er)gult met/
doppen uutgeslagen ende dme(n)neken uutgaende/
met eend(er) vise wegen(de) tsamen iiii(½) merck vijff/
yngelsche Ende nog twee hoege silve(re)n croesen/
ongedect met gulden boirden bynne(n) met ii wapen(en)/
in deen eene(n) leeu en(de) in dand(er) eene(n) leeu/
gequarteleert metten ande(re)n wapen(en) van kepers/
wegen(de) twee merck myn (½) once om aen de/
selve juweelen de jairl(ijcscher) bet(alingen) ende vestich(eit) in/
dien te verhalen Ende de voirs(creven) lijfpen(sien) v(er)storven/
oft afgequeten zijnde heeft de selve h(er) jan renu(n)c(ians)/
q(ui)buscu(m)q(ue) p(ri)vilegiis ordinis ac aliis de selve juweele(n)/
den selve(n) h(er) willem(me) oft zijne(n) erfgenamen te/
restitue(re)n cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Add. 1
, in de marge
TaalLatinum

Transcriptie

2019-01-02 door Karel Embrechts
D(omin)us will(el)mus de becka/
et dicti reve(re)nd(us) d(omin)us/
et mych(aelis) cu(m) consensu/
uts(upra) (con)senseru(n)t deleri/
q(ua) d(omin)us will(el)mus/
recog(novit) se r(e)cepisse/
secalia ap(ri)lis vi/
a(nn)[o] xcix
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Add. 2
, onderaan
TaalNederlands

Transcriptie

2019-01-02 door Karel Embrechts
Dese iii goud(en) gulden(en) erff(elijc) sijn geco(m)mitteert in vijf goud(en) gulden(en) lijfpen(sien) julii xx[a] a(nn)[o] xv[c]/
en(de) geset te(n) liven marie(n) hanckart huysvr(ouwe) gerardi de thymo ende luycx huers zoens et sup(er)stit(is)/
en(de) mits dien es dese(n) brief van iii goud(en) guld(en) erff(elijc) gecasseert a(nn)[o] (et) die p(re)dict(o)
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt