SAL7390, Akte: V°269.1 (461 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°269.1  
Act
Datum: 1497-01-19

Transcriptie

2018-12-19 door Karel Embrechts
Want joes gans die uuyt crachte van scepen(en) br(ieven)/
overlanck gepasseert houden(de) ende besitten(de) es acht/
mudde(n) rogs goets en(de) payabels maten van loeven(en) en(de)/
pacht van bout(er)shem erfpachts alle jae(re) s(in)[t] andries(mis)s[e]/
apostels te betalen(e) en(de) te loeven(en) te leve(re)n onder den/
ande(re)n opde goede h(ier)nae bescreven Te weten(e) aen/
ende op een block lants geheeten keyserrijke houden(de)/
thien dach(mael) oft d(aer)omtrint gelegen tusschen den langen/
wouwer sjonke(re)n van bout(er)shem t(er) eenre ende de/
goede henr(ix) van gorshem en(de) wout(er)s brieve(n) t(er) and(er)/
zijd(en) gelijc tselve bloc lants voirmails toebehoirt/
heeft arnde van gobbelsrode geheete(n) vand(en) hove/
hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreven aend(en) meye(r)/
van cumptich oft zijne(n) stadhoude(r) te veertrijcke alle/
de selve goede ende ond(er)pande behoirlijc heeft doen/
leve(re)n ende liebrechte vand(en) hove dach van rechte/
te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r) ende scepen(en)/
doen besceyden oft hij hem d(aer) tegen hadde willen/
oppone(re)n Ald(aer) hij op heden als ten daige van rechte/
d(aer)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert es es noch niema(n)t/
van zijne(n) wegen den voirs(creven) joese gans co(m)p(ar)e(re)nde/
ende trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scep(enen)/
van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleken heeft bij resc(ri)pte gorijs vand(er) mazen stad/
houde(r) smeyers van cumptich tvoirs(creven) exploit gesciet/
te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse wair/
de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) joese niet en comp(ar)eert/
voe(r) den opstaen(en) smeyers en(de) der scepen(en) datmen den/
selve(n) joese houden soude inde macht van zijnen/
scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)g(en) voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen)/
comen is in scampno januarii xix
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt