SAL7390, Akte: V°270.3-R°271.1 (463 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°270.3-R°271.1  
Act
Datum: 1497-01-20

Transcriptie

2018-12-21 door Karel Embrechts
De t(er)mi(n)acie tusschen janne de raymake(re) vorste(r) te/
cortbeke ov(er)dijle t(er) eenre ende [vacat]/
w(er)dynne [vacat] t(er) ande(re) es dat de selve vorste(r)/
tonrechte en(de) met quader causen aengetast en(de) geva(n)gen/
gehouden heeft de selve vr(ouw) ende dat hij die sculd(ich)/
sal zijn costeloes tontslane en(de) ontslagen te laten hue(r)/
eene(n) hantvrede te geven ende van dat hij d(aer) op van/
huer in kersdage lested(en) v(er)socht zijnde der bancken/
recht te doene dat alsoe tot nochtoe niet gedaen/
heeft noch ontslagen mair de selve d(aer)enbove(n) bliven/
houden(de) en(de) ande(r) ombehoirlijch(eiden) h(ier) inne voirt gekeert/
/ heeft dat hij dair aff inde hant tasten sal vand(en)/
borg(er)meest(er) en(de) geloven in dien te voldoene des de/
stad op hem t(er)mine(re)n sal ende voir zijn ontslach/
goede causie en(de) borchtocht stellen sal tselve alsoe/
te voldoene in (con)s(ili)[o] opidi cor(am) borch sub(stitu)[to] zande burg(imagis)[tr(is)]/
tymple baets scab(inis) et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] januarii xx
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt