SAL7390, Akte: V°272.3-R°273.1 (465 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°272.3-R°273.1  
Act
, eerste 8 lijn in latijn
Datum: 1497-01-23

Transcriptie

2018-12-21 door Karel Embrechts
Villicus lovan(iensis) median(tibus) scab(inis) lovan(iensibus) adduxit will(el)mu(m)/
cloest(er)ma(n)s t(am)q(uam) p(ro)cu(r)atore(m) ka(tlij)[ne] et dionisii schollen/
/ ad om(n)ia et sing(ula) bona i(m)mo(bili)[a] et he(re)d(itari)[a] rene(r)i/
reyniers ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam infra lovaniu(m) q(uam)/
extra in p(at)ria braban(tie) sit(a) in ma(n)sio(n)ib(us) do(m)ibus/
curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis vineis censu t(re)ce(n)sa/
redd(itibus) et suis p(er)t(inentibus) univ(er)s(is) pro cert(is) promissio(n)ib(us)/
(con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scab(inorum) lovanien(sium) quaru(m) tenor sequit(ur) in/
hec verba It(em) reyne(r) reyniers sone (christ)iaens heeft/
geloeft te lossen(e) ende aff te quiten(e) met vollen/
rinte(n) alsulken eene(n) r(ins)gu(lden) erffel(ijc) als de selve (christ)i/
aen de vader ende hij ombesund(er)[t] en(de) onv(er)scheyd(en) voir/
scepen(en) van loeven(en) katlijne(n) schollen bekint hebben/
januarii xxix a(n)no lxxxix tusschen dit en(de) den vald/
tweesten valdach vand(er) selv(er) rinten t(am)q(uam) ass(ecu)[tu(m)] cor(am)/
beert wairseghe(re) decembr(is) penultima a(n)no xciii/
et h(ab)uit que(re)las hiis int(er)f(uerunt) borch baets januarii/
xxiii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt