SAL7390, Akte: V°274.2-R°275.1 (468 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°274.2-R°275.1  
Act
Datum: 1497-01-24

Transcriptie

2018-12-27 door Karel Embrechts
Want henr(ic) wittema(n) als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uut crachte van/
scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen den goeden beyde/
have ende erve jans grechtman soe wair die gelegen/
zijn inde stad van loeven(en) oft bynnen der vrijheyt/
der selver hem met ja(n)ne zedele(re) vorste(r) alle de selve/
goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den selven/
janne dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck/
/ voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) doen besceyden/
oft hij hem dair tegen hadde willen oppone(re)n/
Aldair hij op heden als ten dage van rechte/
dair toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en es noch/
niema(n)t van sijne(n)t wegen den voirs(creven) geleydden/
comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re/
dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen behoirl(ijc) gebleken heeft bij cleerniss(en)/
des voirs(creven) vorst(er)s tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne/
gewijst hebben met vonnisse wair de we/
derpartie vanden voirs(creven) geleydden niet en co(m)/
p(ar)eert voe(r) den op staene smeyers ende der/
scepen(en) datmen den selven geleydden vanden/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
zijnen beleyde scepen(en) brieve ende leveri(n)g(en)/
alsoe verre alst noch voir scepen(en) comen is/
in scampno januarii xxiiii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt