SAL7390, Akte: V°283.2 (478 van 778)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°283.2  
Act
Datum: 1497-01-30

Transcriptie

2019-01-02 door Karel Embrechts
Allen den genen dat pet(er) baelge jan uten hove/
geheeten zedele(re) vorste(r) jan de nausnyde(re) gelden de/
nausnyde(re) en(de) jan b(er)tholf al(ia)s van aken in p(rese)ntia hebbe(n)/
ge[(con)]stitueert (et)c(etera) elc hue(re)r deen dand(er) ende voirts alle/
tsamen en(de) elc besund(er) meeste(re)n janne ghijs meeste(re)n/
janne roelants meeste(re)n cornel(ise) scoonvorst advocaten/
claese van heyst pete(re)n van voe(re)ndale walter(e) van/
olmen en(de) henr(icke) banier p(ro)cur(eur)s inden raide van brab(ant)/
aut Alle hue(r) saken q(ue)st(ien) en(de) gescillen die zij als/
tav(er)niers bynnen des(er) stadt oft and(er)ssins alsnu tsamen/
oft besund(er)t uutstaen(de) hebben oft namaels hebben/
sullen moege(n) voe(r) den raide m(ijns) gened(ichs) he(re)n ts(er)togen/
in brab(ant) oft elswair voe(r) allen gerichten geestel(ijc)/
oft werlijc tegen wien dat zij Te verwae(re)n te v(er)volg(en)/
in aenlegg(er)s oft verw(er)d(er)s stat te bedingen (et)c(etera) in/
mel(iori) for(ma) cu(m) p(otes)tate sub(stiduen)[di] quoad p(er)sona(rum) joh(ann)es b(er)tholf/
als van aken p(re)d(ictum) du(m)taxat promitten(tes) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) borch baets januarii penulti(m)a
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2017-04-19 door Xavier Delacourt